Vårens öppna föreläsningar på KTH

KTH:s öppna föreläsningar tar upp aktuella ämnen och presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

Välkommen till KTH:s öppna föreläsningar. Anmälan till föreläsningarna öppnar ett par veckor innan respektive föreläsning. För inbjudningar till kommande föreläsningar registrera din mailadress längst ner på sidan.

Program våren 2018

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitalisering förändrar i rask takt alla organisationers arbetssätt. Hur drar vi bäst nytta av digitaliseringens möjligheter och hur påverkas högre utbildning?
Tid: Torsdag 12/4 kl. 17:00–18:00
Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

Jan Gulliksen
Jan Gulliksen, professor,vicerektor 0730373930

Mer information och anmälan

Digitala och fysiska lekmiljöer utomhus

Forskning om hur lek utomhus kan göras mer inspirerande för barn om naturmaterial och digitala komponenter integreras i en design av en naturlik lekmiljö i bostadsområden.​​
Tid: Torsdag 17/5 kl. 17:00–18:00
Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

Eva-Lotta Sallnäs Pysander
Eva-Lotta Sallnäs Pysander, professor 087906626

 Anmäl dig här för inbjudningar till framtida föreläsningar. 

E-postadress

Öppna föreläsningar
Till sidans topp