Nanoteknik – en revolution i det lilla

Mikro- och nanotekniken har sagts innebära en andra industrirevolution med fantastiska möjligheter som påverkat vår vardag på sätt vi inte ens kunnat föreställa oss i vår vildaste fantasi. Vem kunde till exempel förutse telefonens, datorns eller internets explosionsartade utveckling för 50 år sedan?

Öppen föreläsning på KTH

Nobelpristagaren och fysikern Richard Feynman uttryckte det redan på 50 talet att: ”En dag kan vi komma att lagra hela ’the Encyclopedia of Britannica’ i huvudet på en knappnål”. Detta ser vi i dagens elektronik som byggs upp av kisel-kretsar med miljarder transistorer och i minnen som t ex USB-stickor med möjlighet att lagra hundratals böcker eller kanske en hel film. Detta är ett konkret resultat av mikro - och nanotekniken där små strukturer inte bara ger plats till massor av komponenter men också förkortar sträckan mellan komponenterna så att elektriska signaler går mycket snabbare.

Tillämpningarna för Nanoteknik är många och inom vitt skilda områden, till exempel: inom energi med effektiva och billiga solceller, inom transporttekniken med starkare och lättare material, inom informations- och kommunikationsteknik med snabbare och kraftfullare datorer eller inom medicin med målsökande partiklar som angriper tumörer eller som docerar medicin just där den behövs. En annan utveckling är snabb DNA-sekvensiering, dvs avläsning av den genetiska koden, vilket kan göras på ett mikro-chip.

Å ena sidan tycks möjligheterna med nanotekniken vara obegränsade. Men å andra sidan har farorna förts fram där nano-partiklar som sprids i luft och vatten skulle innebära ett stort miljöhot och vara direkt farliga för människan.

Så vad är sanningen med Nanotekniken, vad är så speciellt med nano-skalan och när får vi se resultaten?

I föreläsningen med Jan Linnros reds begreppen ut, och han visar på utvecklingstrender samt ger exempel på pågående forskning på KTH inom kisel-nanostrukturer. Det visas exempel på lysande "kvant-prickar", "DNA-silar" och biosensorer för att fånga exosomer. I samarbete med Karolinska Institutet görs till exempel försök att detektera cancer-specifika exosomer.

Öppna föreläsningar på KTH

KTH:s öppna föreläsningar presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna är öppna för alla, gratis och publiceras också på KTH:s webbplats dagen efter.

Registrera dig för inbjudningar till kommande föreläsningar!

Till sidans topp