Om öppna föreläsningar och samtal

Ta chansen att besöka KTH och lyssna på intressanta föreläsningar och delta i samtal kring aktuella ämnen inom områdena teknik, vetenskap och samhälle.

Om öppna föreläsningar

Hålls av KTH-forskare kring aktuella forskningsfrågor med möjlighet för publiken att ställa frågor. (1 timme)

KTH-samtal 

Experter presenterar sin syn på ett aktuellt ämne. Därefter bjuds publiken in att delta i ett samtal kring detta. (1 timme och 45 minuter)

Evenemangen hålls på kvällstid i lokaler på KTH.

Ta del av våra tidigare föreläsningar och öppna samtal

Till sidans topp