En ny dimension på djupet - med autonoma undervattensfarkoster

Välkommen till en öppen föreläsning av två forskare med olika bakgrund men samma mål, Ivan Stenius från KTH och Nina Kirchner från Stockholms universitet. Tillsammans tar sig Ivan och Nina an utmaningen att utveckla och använda AUV:er, autonoma undervattensfarkoster, för att öka kunskap om outforskade och svårtillgängliga områden, i bland annat Södra och Norra ishavet.

Modern polarforskning kan påstås börja efter andra världskriget, och det första internationella geofysikaliska året 1957/58 uppmärksammade polarområden och dess inlandisar till en bred allmänhet. Den senaste revolutionen inom polarforsking skedde i slutet av 1970-talet, när satelliter möjliggjorde storskalig och kontinuerlig observation av förändelser i Grönlands såväl som Antarktis istäcke.

Dessa polara inlandsisar reagerar extremt känsligt på ett allt varmare klimat – inlandsisarna som täcker Grönland och Antarktis har idag en volym på drygt 30 miljoner kubikkilometer, smälter fort i vissa delar och bidrar då till havsnivåhöjning. Boven i dramat är dock inte stigande lufttemperatur utan framförallt varma vattenströmmar.

Med hjälp av AUV:er kan vattenströmmar och deras påverkan undersökas och polarforskning revolutioneras. Utrustad med avancerade mätinstrument kan AUV:er bidra att öka kunskap om bland annat processer som driver klimatförändringar på en global skala. Använding av AUV:er har potential att revolutionera polarforskning på samma sätt som satellit-observationer gjorde på 1970-talet.

På KTH bedrivs forskning och utveckling av metodik för AUV:er. Målet är att genom ny och lättillgänglig teknik i kombination med forskning kring autonomi/robotik gör att dessa farkoster blir billigare, bättre och mer lättillgängliga för varje år.

Nina och Ivan tar med sig en AUV till föreläsningen och diskuterar i sitt föredrag både behovsbilden kring marin polarforskning samt teknik kring de spännande farkosterna.

Ivan Stenius är biträdande lektor på marina system på KTH och forskar bland annat kring utveckling av AUV:er avseende nya manövrer, ökad räckvidd och robusthet. Forskningen behandlar experimentell utvärdering av plattformar såväl som utveckling av simuleringsbaserade verktyg för analys av systemprestanda.

Nina Kirchner är lektor och numeriker från Stockholms universitet och ägnar sig åt forskning kring polarområdens inlandsisar.

Tillsammans ställer sig Ivan och Nina utmaningen att utveckla och använda AUV:er för att öka kunskap om outforskade och svårttillgängliga områden i norra och södra ishavet som har stor betydelse för klimatet och dess ändringar. Dessutom vill de bidra, med sin forskning och verksamhet, att göra AUV:er mer tillgängliga även på hemmaplan, t ex i Östersjön.

Under rubriken Öppna samtal och föreläsningar talar forskare och lärare på KTH om sin verksamhet med varandra och med andra. Ämnena är samhällsrelevanta och samtalet är öppet för var och en som är intresserad av teknik och vetenskap.

Foto på Nina Kirchner av Eva Dahlin.

Till sidans topp