Ta del av äldre föreläsningar

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Spindeltråd för tillverkning av biologisk vävnad

Vid utveckling och testning av nya läkemedel kan djurförsök undvikas genom att istället använda konstgjord biologisk vävnad. För att kunna tillverka konstgjord vävnad behövs en tillfällig klätterställning, som cellerna kan fästa till, för att därefter kunna producera sitt eget nätverk. My Hedhammar berättar hur naturens starkaste material, spindeltråd kan hjälpa till med det.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Hur kan vi designa morgondagens material?

Att utveckla nya metalliska material är en tidskrävande och kostsam process. Hur kan man förkorta utvecklingstiden och vad finns det för drivkrafter för att göra det? Annika Borgenstam, professor i legeringars mikro- och nanostrukturer berättade om detta och hur vi kan designa material genom att använda oss olika typer av beräkningar och simuleringar.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Delningsekonomi – i hållbar riktning?

Intresset för att dela på saker ökar, man vill ha tillgång till varor hellre än att äga dem. Framväxten av digitala plattformar har underlättat delande av bilar, bostäder, verktyg och andra resurser. Men vad innebär egentligen delningsekonomi? Karin Bradley, universitetslektor på Institutionen för samhällsplanering och miljö berättar om fördelar och risker.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

KTH Campus - 100 år av utveckling

I oktober 2017 var det 100 år sedan invigningen gick av stapeln för det som skulle växa fram och bli KTH Campus. Anders Bergström, universitetslektor i arkitekturens teori och historia, berättar om vad som föranledde bygget, tillkomsten 1917 och campusbebyggelsens utveckling genom åren.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Klickkemi

På KTH forskas det om plaster som aldrig tidigare existerat och som är tillräckligt flexibela för att kunna upp till framtidens förutsättningar och behov. Michael Malkoch, professor i ytbehandlingsteknik, berättar om utvecklandet av ett benplåster bestående av avancerade precisionsplaster som kan ”klickas” ihop för bland annat kunna fixera komplicerade frakturer med titthålskirurgi.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Omvårdnad, teknik och framtidens åldrande

En åldrande befolkning beskrivs ofta i termer av problem. I vårt land finns en lång tradition av att möta deras behov med olika typer av tekniska hjälpmedel. Men hur innovativt är det egentligen? Britt Östlund, professor i Teknisk vårdvetenskap berättar hur tekniken spelar in i hur vi uppfattar äldre medborgare och hur livserfarenhet är en tillgång i innovations- och designprocesser.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Arkitektur, tvetydigheter och teknikskiften

I den här föreläsningen får vi höra om hur olika tekniker för översättning av analog och digital information inverkar på och skapar möjligheter för arkitekturgestaltning. Professor Ulrika Karlsson ger exempel ur sin forskning, undervisning och praktik där hon belyser relationer mellan arkitektur, konst och teknik.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Nanoteknik – en revolution i det lilla

Mikro- och nanotekniken har påverkat vår vardag på sätt vi inte ens kunnat föreställa oss i vår vildaste fantasi. Vem kunde till exempel förutse telefonens, datorns eller internets explosionsartade utveckling för 50 år sedan. Vad ska ske härnäst? Professor Jan Linnros reder ut begrepp, visar på utvecklingstrender och ger exempel från pågående forskning på KTH inom kisel-nanostrukturer.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Visionen om ett säkrare Internet

Hackade lösenord är den vanligaste orsaken till internetbedrägerier och kostar enorma belopp för individer och organisationer världen över. Stina Ehrensvärd har utvecklat en produkt - som möjliggör en säker login till alla webbtjänster - och internetsäkerhetsföretag i Silicon Valley med kunder som Google och Facebook. 2016 fick Stina Ehrensvärd KTH:s stora pris.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Mind the Gap

Resultaten för de - nationella och globalt - uppsatta miljömålen inom områdena; klimatförändringar, miljögifter, övergödning av haven och förlust av biologisk mångfald är i förhållande till deras aktuella miljötillstånd alarmerande låga.
Varför det tar så lång tid att uppfylla miljömål?
Mikael Karlsson som forskar på KTH berättar om projektet Mind the Gap som undersöker mekanismer och förklaringar till fördröjningarna.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Megatrender i transportindustrin

Transporter är det tredje viktigaste området när det gäller utsläpp av växthusgaser och ett stort problem för miljön när det gäller utsläpp av partiklar, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Anna Pernestål Brenden och Peter Georén från ITRL berättar hur teknik och organisation till stor del kan lösa behoven av mobilitet och transporter på ett hållbarare sätt.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Livets byggstenar

Kunskapen om hur människan är uppbyggd och vad som möjliggör liv är något som länge har sökts. Människans kromosomer och gener kartlades under 2000-talet, men hur generna styrs för att en människa, ett djur eller en växt ska bli till, är fortfarande till stor del en gåta. Professor Sophia Hober föreläser om gener och proteiner.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Norrsken och solvind

Norrsken har alltid fascinerat med sina magiska ljus som under stjärnklara vinternätter rör sig över himlavalvet likt stora färgglada band. Hur uppstår norrsken? Varför de lyser i olika färger? Och hur kommer det sig att de nästan aldrig syns längre söderut.
Anita Kullen, docent i rymdplasmafysik, berättar om detta och mer i den här föreläsningen om norrsken och solvindar

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Vårt matematiska universum

Kosmologen Max Tegmark beskriver hur vi människor gång på gång har underskattat inte bara storleken på vårt kosmos utan också vår mänskliga förmåga att förstå det. Varför är vårt universum så fyllt av matematiska mönster att vi kunnat använda matematik för att förutsäga neptunus, Higgs-partikeln, och uppfinna allt mer kraftfull teknologi? Max Tegmark tilldelades KTH:s stora pris 2015

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

En blick ut i universum

Ballonger dubbelt så stora som Globen lyfter forskningsteleskop upp i stratosfären för att söka kunskap om världen. Med teleskopen observeras objekt i rymden som neutronstjärnor och den extrema fysik som pågår där. Professor Mark Pearce – modererad av Christer Fuglesang – berättar mer om dessa små men otroligt tunga stjärnor och utmaningen med att söka efter ny kunskap i en extrem miljö.

Till sidans topp