Till innehåll på sidan

Framtidens trådlösa kommunikation

I mars 2016 hölla ett samtal mellan en forskare, en myndighet och en represent från näringslivet om våra framtida kommunikationer.

En av de viktigaste delarna i informationssamhället är helt osynlig, nämligen de radiovågor vi använder för stor del av vår kommunikation. Från att framför allt ha använts till ljudradio, fartygsradio och flygplanskommunikation i början av 1900-talet har vi nu 100 år senare ett 40-tal radiotjänster, flera helt centrala för våra moderna samhällen.
Med ökad trådlös kommunikation och fler tjänster har också anspråken på denna resurs blivit större. Fler och fler inser värdet av frekvensspektrum och frågan är hur det ska förvaltas. Att vi måste hitta bra och funktionella sätt att använda utrymmet i etern på är de flesta överens om. Men finns det någon bra lösning på trängseln i etern som alla kan enas om? Eller finns det målkonflikter och intressemotsättningar i hur denna resurs bäst ska fördelas och användas i framtiden?
Vad händer när byggnormer ändras och fönster inte släpper igenom radiovågor längre? Hur ska man prioritera mellan samhällsintressen och privata intressen? Hur manövrerar Sverige internationellt för att få frekvenser som passar både våra sociala och ekonomiska behov samtidigt som vi har ett ovanligt långt och utsträckt land?
Deltagare:
Sverker Magnusson, Director, Spectrum Standardization, Ericsson
Ylva Mälarstig, enhetschef, Spektrumavdelningen, Enheten för spektrumanalys, Post- och telestyrelsen.
Jens Zander, professor i radiokommunikation och vetenskaplig ledare för Wireless@KTH
Moderator Nina Wormbs, docent och föreståndare för Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH

Innehållsansvarig:Caisa Ramqvist
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2016-04-06