Digitala och fysiska lekmiljöer utomhus

Välkommen till en öppen föreläsning om ett projekt som har sin utgångspunkt i leken, ett av barnens viktigaste verktyg för att hantera sin omvärld. Eva-Lotta Pysander berättar om sin forskning kring hur lek utomhus kan göras mer inspirerande med integration av naturmaterial och digitala komponenter

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Att staden blir mindre tillgänglig för barn förbises ofta av stadsplanerare och bidrar till att barn blir beroende av vuxna för att kunna gå ut och leka. När miljonprogrammen rustas upp, glöms ibland tidigare goda planeringsföresatser bort och nedgångna närlekplatser vid flerbostadhus avvecklas till förmån för temalekplatser. Samtidigt varnar forskare för att barn och unga inte rör på sig tillräckligt mycket och man tror att datoranvändning kan vara en orsak. Utevistelse i gröna miljöer har visat sig främja både fysisk och psykisk utveckling och kan fungera rehabiliterande vid stress. Dock ska man inte glömma att datorspelande är mycket engagerande för många barn.

Professor Eva-Lotta Pysander berättar om sitt forskningsprojekt där man undersöker hur lekmiljöer kan göras mer inspirerande för barn om naturmaterial och digitala komponenter integreras i en naturlik design i bostadsområden.​​

Utgångspunkten är att den digitala och fysiska världen tillsammans kan bidra med de kvalitéer som behövs för lek och välmående.
Digitala sensorer som registrerar ljud, vatten och rörelse integreras i barnens närmiljö. Barnen kan sen använda naturmaterial i form av stenar, sand, lera, vatten och kottar för att aktivera de digitala sensorerna och ger barnen återkoppling i form av ljud och ljus.

PLATS:  Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus
TID: Torsdag 17 maj 2018, kl. 17.00-18.00

Anmäl dig här

Få inbjudningar till kommande öppna föreläsningar

KTH:s öppna föreläsningar presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Registrera din mailadress så får du en inbjudan när KTH arrangerar nästa föreläsning.

E-postadress

Öppna föreläsningar
Till sidans topp