Till innehåll på sidan

KTH:s öppna föreläsningar

Välkommen till KTH:s öppna föreläsningar med forskning presenterat i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna hålls digitalt och är öppna för alla. Anmälan öppnar några veckor innan förläsningstillfället.

Program hösten 2021 

Higgspartikelns upptäckt och dess plats i universum

Vid CERN, världens största laboratorium för forskning inom partikelfysik, letar man efter materians minsta byggstenar och försöker förstå hur de bygger upp universum. Higgspartikeln är en central del i detta, det är den som ger massa till dom andra partiklarna.
Hur går det till, och varför spelar det någon roll?

Jonas Strandberg, universitetslektor och docent på KTH, berättar om sin forskning vid CERN och hur upptäckterna där hjälper oss att förstå hur vår omvärld egentligen fungerar.

När: 5 oktober kl.17:00-17:45
Var: Via Zoom-länk

8 november - Sara Ilstedt

 6 december - Emma Lundberg, professor

Anmäl dig här för inbjudningar till framtida föreläsningar. 

E-postadress

Öppna föreläsningar
Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-07-02