Till innehåll på sidan

KTH:s öppna föreläsningar

Välkommen till KTH:s öppna föreläsningar. Höstens program presenteras nedan.

Stadsbyggandets roll i relation till segregation och jämlika livsvillkor

En föreläsning om stadsbyggandets möjligheter och begränsningar att motverka segregation och om betydelsen att skapa jämlika livsvillkor i samhället. Att klarlägga vilken tillgång det finns till olika resurser och hur det skiljer sig mellan olika stadsdelar har stor betydelse för att styra stadsbyggandet i en mer hållbar riktning. Stadsbyggandet påverkar även förutsättningar för i vilken grad vi kan dela det offentliga rummet. Ett stadsliv som möjliggör utbyte mellan människor och grupper är viktigt för sammanhållningen i samhället.

Torsdag 22/10 kl. 17:00–17:45 digitalt via Zoom
 

Mer information och anmälan

Simulerade cyberangrepp för säkrare IT-system

Den digitala utvecklingen har snabbt skapat oanade möjligheter men också ökat samhällets sårbarhet. Hur kan vi bygga system för att minska risken att myndigheter, företag och privatpersoner blir utsatta för cyberangrepp? Välkommen till en öppen föreläsning med Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik på KTH.

Torsdag 26/11 kl. 17:00–17:45 digitalt via Zoom
 

Mer information och anmälan

Anmäl dig här för inbjudningar till framtida föreläsningar. 

E-postadress

Öppna föreläsningar
Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-10-22