Omvårdnad, teknik och framtidens åldrande

En åldrande befolkning beskrivs ofta i termer av problem. I vårt land finns en lång tradition av att möta deras behov med olika typer av tekniska hjälpmedel. Men hur innovativt är det egentligen?

Sverige står inför en utmaning med en åldrande befolkning. Deras behov har länge stått högt på agendan för teknisk utveckling, nu senast när det gäller välfärdsteknologi. Utvecklingen är särskilt märkbar inom hälso- och sjukvården. Monitorering i hemmen kombinerat med robotar och mobila tillämpningar för att hålla kontroll på den egna hälsan sätter inte bara patienter och medborgare i centrum för vården och omsorgen. De blir en förutsättning för att hälso- och sjukvårdssystemen ska fungera. Äldre människor tillhör den stora patientgruppen som med kvarboendereformerna får alltmer teknisk support hemma.

Att utveckla och testa ny teknik är inte längre en fråga om tester i kontrollerade laboratoriemiljöer eller på sjukhus. Det krävs kompetens att pröva och utvärdera teknik i människors livsmiljöer och sociala sammanhang.  Teoretiskt har vi idag kommit långt när det gäller att förstå hur teknik domesticeras. Samtidigt påtalas obalanser mellan den vård som erbjuds och människors krav och behov till exempel: bristande samarbete, diskontinuerliga vårdkedjor och inte minst bristfällig förståelse av det sammanhang där tekniken är tänkt att implementeras.

Teknisk vårdvetenskap är ett nytt forskarutbildningsämne vid KTH i samarbete med Röda Korsets Högskola. Syftet är att åstadkomma en mer proaktiv utveckling där omvårdanden om människor får driva den tekniska utvecklingen. Hur kan vi bidra till att den utvecklingen blir mer hållbar och meningsfull? Vilken roll spelar tekniken i hur vi uppfattar äldre medborgare och åldrandet i vår tid? På vilket sätt är livserfarenhet en tillgång i innovations- och designprocesser?

Britt Östlund är professor i Teknisk vårdvetenskap vid KTH. Hon har varit engagerad i forskningsområdet äldre, teknik och design i snart fyrtio år i syfte att främja ett modernt åldrande och utveckla metoder för användardriven innovation. Tidigare bl.a. professor vid Lunds universitet med ansvar för äldre- och design programmet.

Anmälan

PLATS: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus
TID: Tisdag 25 april 2017, kl. 17.00-18.00

Anmäl dig här

Få inbjudningar till kommande öppna föreläsningar

KTH:s öppna föreläsningar presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Registrera din mailadress så får du en inbjudan när KTH arrangerar nästa föreläsning.

För att få inbjudningar till kommande föreläsningar, registrera din mejladress.

Till sidans topp