Vårens öppna föreläsningar på KTH

KTH:s öppna föreläsningar tar upp aktuella ämnen och presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla.

Välkommen till KTH:s öppna föreläsningar. Anmälan till föreläsningarna öppnar ett par veckor innan respektive föreläsning. För inbjudningar till kommande föreläsningar registrera din mailadress längst ner på sidan.

Program våren 2018

Digitala och fysiska lekmiljöer utomhus

Forskning om hur lek utomhus kan göras mer inspirerande för barn om naturmaterial och digitala komponenter integreras i en design av en naturlik lekmiljö i bostadsområden.​​
Tid: Torsdag 17/5 kl. 17:00–18:00
Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

Eva-Lotta Sallnäs Pysander
Eva-Lotta Sallnäs Pysander, professor 087906626

Mer information och anmälning

Anmäl dig här för inbjudningar till framtida föreläsningar. 

E-postadress

Öppna föreläsningar
Till sidans topp