Morgondagens hållbarhetsfrågor avhandlas redan idag

Publicerad 2010-09-17

Den 18 och 19 november går konferensen Stockholm Futures Conference av stapeln. Tillställningen vänder sig i första hand till forskare, beslutsfattare och tjänstemän, och bland de ämnen som avhandlas återfinns framtidens skogsbruk, bilindustri och matkonsumtion.

Stockholm Futures Conference är ett initiativ mellan Centrum för hållbar kommunikation och Avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH, och Institutet för Framtidsstudier. Den har sin bakgrund i ett antal gemensamma seminarier som KTH och Institutet för Framtidsstudier arrangerat under året som gått. Det berättar Mattias Höjer, universitetslektor och Föreståndare för Centrum för hållbar kommunikation.

– Konferensen kommer att behandla framtidsstudier för hållbarhet. Hur får vi med det långsiktiga perspektivet i vardagliga beslut? Hur får man med sig folk på tåget? Hur kan vi använda olika visualiseringstekniker som visar framtida samhällen för ökad förståelse? Det är frågor som kommer att tas upp under konferensen, säger Mattias Höjer.

Framstående personer inom ämnesområdena framtidsstudier och hållbarhet kommer att tala på konferensen. Bland dem återfinns Marjolein van Asselt som talar under rubriken "Uses of Futures Studies in the Dutch Policy Process", och John Urry från Lancaster University vars seminarierubrik lyder "Innovating Alternative Automobility Futures".

Konferensens huvudtalare är Barbara Adam, professor från Cardiff University, och David Banister, chef för enheten för transportstudier på University of Oxford.

För mer information, kontakta Mattias Höjer på 08 - 790 64 51 eller mattias.hojer@abe.kth.se.

Hela programmet och hur du anmäler dig hittar du här

Peter Larsson