Besök KTH:s labb

Under KTH:s labbrundor 2 och 3 oktober får du möjlighet att uppleva och lära dig om vår labb och forskningsmiljöer inom bland annat robotik, självkörande fordon och elektricitet. Varje tur är en och en halv timme och innehåller tre labbesök där forskare berättar om sin forskning och visar hur labben används. Två av turerna ges på svenska och två på engelska.

Labbrundor ges under två dagar: 

  • 2 oktober kl. 16:30 till 18:00
  • 3 oktober kl. 16:30 till 18:00

Totalt erbjuds fyra olika rundor där varje runda innehåller besök på minst tre labb. Två av turerna ges på engelska och två på svenska. Det finns bara 15 platser i varje runda, så säkra din plats genom att registrera dig redan idag!

Anmälan

Anmäl dig till och hitta praktisk information om labbrundorna här:

Labbrunda, tisdag 2/10

Labbrunda, onsdag 3/10

Program och labb

Runda 1 (på svenska)

PDC Center for High Performance Computing
Kom och se nordens mest kraftfulla superdator! Förstå hur den är uppbyggd och hur den används i forskningen. PDC, Parallelldatorcentrum är ett av sex superdatorcentra i Sverige.

Nuclear Power Safety (NPS)
I divisionen kärnkraftssäkerhet (NPS) är forskningsprogrammet inriktat på att lösa de säkerhetsfrågor som är viktiga i kärnkraftreaktorer, t.ex. problem som ångexplosion och koriumkylning, som är av största vikt för säkerheten i alla kärnreaktorer. Vi kommer att visa anläggningen samt filmer från utförda experiment.

Reaktorhallen (R1)
25 meter under ytan på KTH Campus fanns Sveriges första kärnreaktor, experimentreaktorn R1. Den var inte bara vår första kärnreaktor, utan även Sveriges första avställda och avvecklade kärnreaktor. Nu används den friklassade reaktorlokalen av KTH som kreativ mötesplats för olika typer av verksamhet.

Runda 2 (på svenska)

Högspänningslabbet
I högspänningslabbet bedriver man forskning med fokus på högspänning, isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för blixturladdningar, trådlös kraftöverföring och elektrostatiska experiment.

Sustainable Power Lab
Inom labbet bedrivs forskning och utbildning inom ämnet elkraftteknik. Här pågår prototyputveckling och test av kraftelektronik, elmaskiner och drivsystem.

Smart Mobility Lab och ITRL
Besöket inkluderar både Smart Mobility Lab (SML) och Integrated Transport Research Lab (ITRL). På SML arbetar man med utveckling och tester av lösningar för intelligenta transportsystem med hjälp av simulering och modeller. ITRL arbetar KTH tillsammans med Scania med att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem.

Runda 3 (på engelska)

The Odqvist laboratory
The Odqvist laboratory has laboratory resources for the departments of Aeronautical and Vehicle, Solid Mechanics and Mechanics. It consists of several big, and some world-leading, facilities such as the MTL wind tunnel, the acoustics laboratory (MWL), the CAPPI water laboratory and the solid mechanics and light weight structure lab. The research environment of Odqvist is well equipped with state-of-the-art instruments for measuring acoustic, flow and sold mechanics.

During the tour you will visit the following labs:

1. Solid Mechanics Laboratory
2. Marcus Wallenberg Laboratory for Sound and Vibration Research (MWL)
3. Lightweight Structures and Maritime Robotics Laboratory
4. Fluid Physics Laboratory

Runda 4 (på engelska)

The Department of Robotics
The Department of Robotics focuses on a number of research directions including Mobile Robotics, Planning and Decision-Making, Grasping and Manipulation, Active Perception, Social Robotics, Computer Vision and Machine Learning. Robots are expected to act in the environments built for humans, hence they should possess some of the human capabilities in terms of locomotion (e.g. to handle stairs), dexterity (e.g. to manipulate objects and tools made by and for humans) and reasoning (e.g. to exchange information with humans in a natural manner).

Fusion Experiment EXTRAP T2R
The EXTRAP T2R is a major experimental facility for fusion research. Here researchers study alternative magnetic confinement configurations which have the potential to produce fusion plasmas. Some experimental areas include plasma wall interaction and development of spectroscopic diagnostics for evaluation of plasma parameters

Anechoic Chamber
In this lab, researchers develop measurements of electromagnetic antennas from 2-40GHz. It is an anechoic chamber, but there is no electromagnetic echo in the room at those frequencies.

Till sidans topp