10 miljoner euro till KTH för forskning inom biobränsle

Publicerad 2017-12-19

Europeiska kommissionen har beviljat 10 miljoner euro under fem år till ett konsortium för forskare som bedriver forskning inom effektivare produktionsmetoder för biodrivmedel. Konsortiet BRISK2 där 15 partner ingår leds av KTH.

Brisk2 är en fortsättning på Brisk (som också leddes av KTH) där man forskade på effektivare produktionsmetoder för biodrivmedel och konvertering av termisk biomassa.

Andrew Martin, enhetschef på Kraft- och Värmeteknologi på KTH.

– Med Brisk2 har område utökas bortom termokemisk omvandling av biobränsle för att även omfatta biokemisk omvandling och bioraffinaderier, säger Andrew Martin, enhetschef på Kraft- och Värmeteknologi på KTH, som koordinerar projektet.

Han koordinerade även Brisksamt ett liknande projekt, Suspower.

Brisk2 ska förena ledande europeisk infrastruktur inom omvandling av andra och tredje generationens biobränsle, konstaterar han.

– Alla väsentliga delar av konverteringsstegen finns representerade bland mer än 50 experimentella riggar. Traditionella och nya bioråvaror kommer att undersökas av uppskattningsvis 300 forskarteam från hela världen, säger Andrew Martin.

Forskargrupper från KTH som är med i projektet kommer från Kraft- och värmeteknologi, Energi- och ugnsteknik och Kemisk teknologi.

– Forskningen på KTH handlar om förgasning, pyrolys, membrandestillering och utveckling av gasmätning, säger Andrew Martin.

Läs mer på webbplatsen för BRISK 2 .

Håkan Soold