Amfibiefarkost för pendlare sparar tid och miljö

Publicerad 2007-12-11

Med en amfibiefarkost som studenter på KTH tar fram ska pendlare i Stockholm kunna spara mycket tid och dessutom skona miljön. Farkosten Gena drivs av elmotorer och tar sig fram genaste vägen över land och vatten. För att klara samma färd landvägen lika snabbt krävs i vissa fall att man kör 130 km/h.

– Genom att använda Gena i stället för bil kommer en pendlare att spara upp till 2 timmars restid varje dag jämfört med att köa sig genom stan. Samtidigt är Gena, som utvecklas för att drivas helt med eldrift, en klimatsmart lösning på Stockholms trafikproblem, säger Robert Fedor, en av studenterna i projektet.

Gena är en miljövänlig, enkel och bekväm amfibiefarkost som är avsedd för pendling i stadstrafik och skärgårdsvatten. Farkosten är 3 meter lång och byggd på ett katamaranskrov i kolfiber. Den har rum för en förare och en passagerare upp till 15 års ålder.

De korta restiderna blir möjliga genom att amfibiefarkosten löser problemet med det begränsade antal knutpunkter som broarna mellan Stockholms öar utgör för trafiken. Något som i dag leder till långa omvägar och restider med stora utsläpp av växthusgaser som följd.

Under hösten 2007 utvecklar de 19 KTH-studenterna i projektet en teknisk design av farkosten genom analyser och utvärderingar av olika tekniska lösningar. Under våren 2008 ska en prototyp konstrueras. Studenterna hoppas även kunna presentera sitt koncept och visa upp en modell under båtmässan i Stockholm våren 2008.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-11