Till innehåll på sidan

Arkitektstudenter bygger utedass på KTH

Utedassen byggs för fullt.

NYHET

Publicerad 2018-05-17

Tjugo studenter vid KTH Arkitekturskolan bygger utedass på universitets campusområde vid Valhallavägen i Stockholm. Syftet är en ökad förståelse bland de studerande för riktiga hus och hur de konstrueras, men också att skänka ett antal tankar till det globala perspektivet med världens alla flyktingläger och de problem som finns där.

Just nu håller ett tjugotals KTH-studenter på att bygga fem utedass i anslutning till KTH Arkitekturskolans lokaler. Det är arkitekturutbildningen och årskurs två som inom ramen för kursen "Material-rum-detalj" arbetar med att rita och uppföra hemlighusen. På måndag den 21 maj ska allt vara klart, och sedan står dassen för allmän beskådan fram till och med torsdagen den 31 maj.

– Fram till idag har vi inte byggt något i verklig storlek inom grundutbildningen. Projekten har handlat om att rita, bygga modeller och sedan diskutera resultatet. Jag och kollegan Hanieh Heidarabadi pratade ihop oss och för att studenterna ska förstå skalan på hus och dess beståndsdelar är det bäst med saker som står där på riktigt, säger Martin Öhman, en av två ansvariga lärare på KTH Arkitekturskolan.

KTH-studenternas tveksamhet byttes mot glädje. Ett utedass är inte det andra likt.

Lärarduon var ute efter att ge projektet en tydlig samhällskoppling och valde mellan ett par olika mindre byggnadstyper, men landade sedan i att utedass var det mest intressanta alternativet. En idé som togs emot med tveksamhet av studentgruppen. 

– De var kritiska till en början, både till själva dasset och till att arbeta i grupp. Idag säger de att uppdraget är helt fantastisk, säger Martin Öhman.

En av anledningarna till att tveksamheten byttes mot glädje är något Martin Öhman kallar för massvishet. Ett sätt att ta hand om gruppens alla idéer och att i diskussion enas kring gemensamma teman att jobba vidare med. På det sättet tar man tillvara på allas färdigheter och tankar. Att utveckla projekt i grupp är helt grundläggande i arkitektens yrkesroll och massvishet handlar om att ge trygghet i den rollen.

I skissarbetet har träbyggnation varit en förutsättning och att utforska träets möjligheter har varit en drivkraft för studenterna. Dassen kan nu uppföras i fullskala tack vare ett samarbete med Södra Wood.

– En intressant och spännande aspekt med utedassen är att de innehåller så många fusioner. Du måste ta hänsyn till ventilationen, hur du tar dig till själva dasset, de mänskliga måtten och att man ska få plats inuti det men också de flöden som finns. Precis som med ett lastkaj som tar emot leveranser så finns det ett flöde att ta hand om på utedasset. Man måste till exempel ta hand om skiten, för att uttrycka sig frankt, säger Martin Öhman.

En annan aspekt av ritandet och byggandet av utedassen som inte befunnit sig i absolut fokus men väl varit en viktig del av tankegodset är ett globalt perspektiv som handlar om hälsa och vattenhantering. 

– På många platser i världen tvingas människor leva i tillfälliga bosättningar och där är hantering av fekalier en förutsättning för att förhindra sjukdomsutbrott. Här i Sverige använder vi enorma mängder vatten till sanitet. Utedasset kan istället vara en del av ett lokalt kretslopp, säger Martin Öhman.

Flera av studentgrupperna har jobbat med dass som ska kunna placeras var som helst, kanske mitt i staden.

– Här har det varit viktigt att få till en ljus och trevlig plats som inte har så mycket insyn, vilket också gäller för utedassen. Det är ju inte som på en skärgårdsö där utedasset i praktiken skulle kunna ha panoramafönster och massiv sjöutsikt. Sedan har studenterna jobbat med handfatssituationen. Ska detta vara ute eller inne? Frågor runt hur man närmar sig dasset och hur man använder det har stötts och blötts, säger Martin Öhman. 

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Martin Öhman på 073 - 988 21 83 / martin@polyarkitektur.se (Martin har bytt arbetsplats).