Till innehåll på sidan

Bok om arkitekters kamp mot diskriminering

NYHET

Publicerad 2017-08-28

Nu släpps Feminist Futures of Spatial Practice, en bok som består av bidrag från såväl arkitekter, stadsplanerare, konstnärer som aktivister. De berättar om sina egna erfarenheter och kunskaper av att bekämpa sexism, rasism, ålders- och klassförtryck inom ramen för sina egna yrken. Boken har delvis finansierats av KTH Arkitekturskolan och bland författarna och redaktörerna finns KTH-forskaren Meike Schalk och Thérèse Kristiansson vid Arkitektur- och designcentrum samt Ramia Mazé vid Aalto-universitetet i Helsingfors.

Arkitektur och konst har länge legat i framkanten när det kommer till kampen om de byggda rummen, vilka inkluderar både de offentliga såväl som de privata och består av materiella förutsättningar såväl som sociala sätt att organisera sig. Målsättningen har varit ökad jämlikhet, mångfald och tillgänglighet i våra städer, samhällen och vardagsliv. På senare tid har det i Sverige pratats om feministisk stadsplanering, med exempel som jämställd snöröjning, kollektivtrafik, jämställda parker och fritidsgårdar.

Diskussionen är baserad på mångårig forskning och handlar om exkluderande design och vikten av normkritik i planerandet och utförandet av våra byggda rum. Feminist Futures of Spatial Practice är en bok med över 40 skribenter från olika länder och med olika bakgrunder. Författarna skriver om sina olika feministiska taktiker i sina respektive yrkesutövanden. Teoretiska texter blandas med praktiska tillvägagångssätt, framtidsvisioner delar utrymme med konkreta verktyg.

Redaktörerna menar att feministisk stadsplanering, arkitektur och design är inte bara för kvinnor utan för alla som kämpar emot patriarkalt förtryck. Feministisk planering handlar om att sätta de minst priviligerade och mest utsatta först; att skapa mångfald istället för likriktning; att värna om det gemensamma och om vår natur. Det är alltså inte enkom en sak för kvinnliga aktörer, utan ett viktigt kunskapsområde för alla som är intresserade av att leva och verka i ett jämställt, hållbart, inkluderande samhälle.

Enligt bokens författare så fördjupar och förstärker Feminist Futures of Spatial Practice hur vi kan förstå och engagera oss genom våra olika kön, kroppar, röster och uttrycksformer, alternativa normer och sätt att leva tillsammans. Bland de målgrupper som författarna vill nå finns inte bara högskolor och universitet, utan också yrkesverksamma stadsplanerare, arkitekter, konstnärer, designer och folk som engagerar sig i våra byggda rum på olika sätt.

Boken kommer att släppas på olika platser i Europa under hösten. Först ut är Stockholm med releasefest lördagen den 16 september från klockan 18:00 på CFF – Centrum för fotografi, beläget i kollektiv- och kulturhuset Kapsylen på Tjärhovsgatan 44. Boken kommer kunna köpas till rabatterat pris på plats.

Feminist Futures of Spatial Practice har redan blivit hyllad av Jane Rendell, väletablerad och känd arkitektur- och konstteoretiker på Bartlett i England samt Maria Lind, chef för Tensta konsthall.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Thérèse Kristiansson på 08 - 52 75 46 02 / therese.kristiansson@arkdes.se eller Meike Schalk på 08 - 790 79 66 / meike.schalk@arch.kth.se.