Till innehåll på sidan
Dilma Rousteff passade på att besöka KTH under sitt statsbesök. Här med KTH:s rektor Peter Gudmundson. (Foto: Håkan LIndgren)

Brasilianskt besök på KTH

Publicerad 2015-10-20

Under ett tre dagar långt statsbesök passade Brasiliens president Dilma Rouseff på att besöka KTH. Hon fick ett smakprov på aktuella forskningsprojekt och samarbeten.

– Brasilien har ju en enorm potential som samarbetsland för oss både när det gäller studenter och forskning, sade KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Han hälsade Madam President välkommen och slog fast att Brasilien är en mycket viktig samarbetspartner för KTH.

Som en av KTH:s prioriterade regioner har en rad olika samarbeten och utbyten upprättats på olika nivåer för såväl forskare som studenter inom till exempel smarta städer och flygfart. KTH har ett antal partneruniversitet i Brasilien och ansvarig från KTH:s sida är Semida Silveira professor i energiteknik. Det är främst studentutbyten men även olika forskningssamarbeten som till exempel kring hållbar stadsplanering i staden Curitiba.

Peter Gudmundson lämnade över ordet till presidenten, med frågan om hur samarbetet kan utvecklas ytterligare.

– Jag är väldigt glad att vara här och KTH är en mycket relevant partner för oss, sade Dilma Rouseff.

Hon betonade att det varit väldigt tydligt också inom ramen för stipendieprogrammet Science without borders där hon tackade för KTH:s engagemang.

 – Här har KTH haft en ovärderlig roll och jag hoppas på ännu starkare band mellan oss. Jag ser många möjligheter till ännu fler samarbeten i framtiden.

Presidenten Dilma Rousteff och KTH-professorn Semida Silveira blickar framåt.

Stipendieprogrammet innebär att den brasilianska staten uppmuntrar till forskning och studier i utlandet genom att skicka studenter, doktorander och forskare till universitet runt om i världen. KTH har under de tre senaste åren tagit emot cirka 90 studenter och 20 doktorander. I dagsläget studerar cirka 40 brasilianska studenter på KTH.

Presidenten påpekade även vikten av samarbete med såväl Sverige som dess akademi och näringsliv.

Dilma Rouseff fick genom en posterutställning en inblick i aktuell och för Brasilien relevant forskning. Semida Silviera visade presidenten runt och sammanfattade besöket:

– Det markerar början på nästa steg i vårt samarbete.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning fanns också på plats under besöket på KTH.

Under Sverigebesöket har den brasilianska presidenten bland annat träffat såväl kungen som statsministern. Företagsbesök på SAAB och Ericsson stod också på schemat.

Text: Jill Klackenberg

Brasilien är en av KTH:s prioriterade regioner. KTH har studentutbytesavtal med fem brasilianska universitet och ingår sedan år 2011, som ett av flera svenska lärosäten, i ett svensk-brasilianskt forskningscenter, CISB, utanför Sao Paulo. Centret är tänkt som en katalysator för projekt inom näringsliv, universitetsvärlden och offentlig sektor i båda länderna.
Brasilien är både en växande forskningsnation .Många svenska företag finns på plats i landet och behovet av ingenjörer är stort. Läs mer här

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2015-10-20