Till innehåll på sidan

Delat utrymme ska ge bättre forskningsresultat

Det nya Technology and Health-huset. Foto: Staffan Larsson.

NYHET

Publicerad 2016-10-18

Torsdagen den 20 oktober 2016 invigs den nya byggnaden Technology and Health i Flemingsberg. Huset samlar fyra verksamheter som alla sysslar med forskning och utbildning inom områdena teknik, medicin och hälsa.

Det är KTH, Röda Korsets högskola samt verksamheter från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som delar på lokalerna. Den akademiskt täta och vårdnära miljön ska underlätta multidisciplinära samarbeten och ge goda förutsättningar att pröva forskningsresultat kliniskt.

– Att finnas här på campusområdet, med närheten till sjukhuset och andra lärosäten, är väldigt betydelsefullt för oss och ger också en potential för fler samarbeten. Teknik i vården får en allt större betydelse. Det är en multidisciplinär verksamhet och vi vill därför vara nära våra samarbetspartners, både för själva utvecklingen och för att testa det som utvecklas, säger Hans Hebert, skolchef på Skolan för teknik och hälsa vid KTH.

Flemingsberg är ett område under stark utveckling där stora satsningar för närvarande görs.

– Det är intressant för oss att vara med och driva den utveckling som nu sker i Flemingsberg. Med sin etablering här har KTH fungerat som en katalysator för att attrahera mer utbildning och forskning till området. Det har fört med sig vidare satsningar av kommun och fastighetsbolag i form av bland annat bostäder för studenter och forskare, vilket i sin tur leder till nya samverkansmöjligheter för oss.

Samlokaliseringen blir avgörande för både grundutbildning och forskning samt för utvecklingen av produkter och tjänster för framtidens vård och omsorg. Technology and Health-huset ska vara ett nav inom medicinsk teknik för forskning, utbildning och samverkan.

Louise Stjernberg, rektor vid Röda Korsets högskola, säger att med de nya lokalerna i Flemingsberg kan lärosätet ta emot fler studenter och utveckla det studentcentrerade lärandet.

– Här har vi möjlighet att i samarbete med Skolan för teknik och hälsa på KTH utveckla ämnet teknisk vårdvetenskap, säger Louise Stjernberg.

Hon tillägger att Röda Korsets högskolas närvaro på ett campus tillsammans med flera andra lärosäten stärker samverkan inom såväl delar av utbildningen som forskningen, med synergieffekter för den akademiska miljön.

Klockan 13:00 börjar invigningsceremonin där ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, invigningstalar.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Hans Hebert på 08 - 790 94 66 eller hans.hebert@sth.kth.se