Designade material för framtidens industri och samhälle

Publicerad 2007-05-25

Nya material är en förutsättning för ny teknik. Men materialutveckling, som hittills mest baserats på ”trial and error”, är en långsam process och har ofta varit en bromskloss. Nu kan tempot öka tack vare nya möjligheter att ”designa” material med önskade egenskaper genom beräkningar.

Litet tillspetsat kan man säga att materialet nu kan designas samtidigt med den komponent man tar fram, i en integrerad process. Att på detta sätt teoretiskt förutsäga egenskaperna hos ett material är möjligt tack vare de senaste årens utveckling inom materialvetenskap, fysik och matematik.

Inom det nya centret Hierarkisk Design av Industriella Material, HERO-M, som nu startas på KTH, kommer forskarnas arbete vara inriktat på utveckla nya designmetoder och tillämpa dem på industrirelevanta material. Konkret innebär detta att man räknar ut hur atomerna arrangerar sig i olika typer av atomanordningar, hur dessa bygger upp strukturen hos ett visst material och vad som händer vid framställning, värmebehandling och användning av materialet.

De viktigaste ingenjörsmässiga utmaningarna är dels att förbättra de grundläggande metoderna så att de kan hantera verklighetens komplexa material och processer, dels att anpassa de nya metoderna så att de kan användas som verktyg i industrielll miljö för att utveckla nya material.
– Det nära samarbetet mellan högskole- och industriforskare inom centret blir nyckeln till att möta den ingenjörsmässiga utmaningen, fastslår John Ågren.

Centret, som invigs med en kick-off på KTH osndagen den 30 maj är ett av de 15 VINN Excellence Center som VINNOVA och medverkande parter nu startar. Centret engagerar svenska storföretag inom materialområdet, till exempel stål- och hårdmetalltillverkare, specialiserade programvaruföretag och utvecklingsbolag samt flera olika forskargrupper på KTH. Centret kommer att knytas till institutionen för materialvetenskap vid KTH.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-05-25