Effektivare turbomaskiner ger renare el

Publicerad 2007-02-26

Med effektivare termiska turbomaskiner kan utsläppen vid elproduktion minskas. Nu startar Turbokraft, ett nytt nationellt forskningsprogram, med fokus på alternativa bränslen. Ett mål är ny kunskap och kompetens för utveckling av framtidens miljöanpassade teknologier inom energisektorn.

Forskningen kommer att bidra till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar. Den omfattar termiska kraftverk där gasturbiner och ångturbiner är nyckelkomponenter för en effektivare och renare elproduktion.

Turbokraft är ett konsortium där fem av landets universitet – Chalmers, Lunds Tekniska högskola, Linköpings universitet och Mälardalens Högskola – deltar tillsammans Siemens Industrial Turbomachinery och Volvo Aero. Det administrativa navet ligger på KTH.

Energimyndigheten har beviljat 60 miljoner kronor till den första 4-årsetappen av forskningsprogrammet. Dessutom bidrar turbomaskintillverkarna Siemens Industrial Turbomachinery och Volvo Aero med 30 miljoner var.

Ungefär 90 procent av all el i världen produceras i termiska turbomaskiner, uppskattar Torsten Fransson, professor på KTH Energiteknik.

– I Sverige har vi en stark exportindustri och ligger långt framme när det gäller den här typen av teknologi. Med fokus på turbomaskiner för produktion av el från biobränsle kommer vi att kunna hjälpa till med omställningen av det svenska energisystemet samtidigt som vi stärker landets kompetens på området, säger han.

Vid fullt utbyggt forskningsprogram kommer det att ingå ungefär 15 universitetsprojekt parallellt med cirka 10–15 industriprojekt som motprestation. Resultaten från forskningen inom Turbokraft kommer att kunna introduceras i landets civilingenjörs- och mastersutbildningar och på så sätt bidra till kompetensförsörjningen inom energibranschen.

Den officiella starten av Turbokraft sker vid en invigning på KTH onsdag 28 februari 2007.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-02-26