Till innehåll på sidan
Saltå Kvarn producerar och säljer enbart ekologiskt odlade produkter.

Ekomat i medvind

Publicerad 2019-06-26

Saltå Kvarn, en föregångare inom ekomat, har vuxit så det knakat de senaste åren – men hamnade i en återvändsgränd. När det inte gick att jobba hårdare tog man hjälp av KTH:s Leancentrum för att få fart på hjulen.

Sebastian Rydenfalk, verksamhetsutvecklare på Saltå Kvarn.

Sedan starten 1964 har Saltå Kvarn producerat ekologiska, främst spannmålsbaserade, matvaror. Många känner nog igen de färgglatt illustrerade förpackningarna i 50-talsstil på hyllorna i mataffären.

Nu när tiden kommit ikapp företaget och alla tänker på miljö, klimat och nyttig mat har affärerna blomstrat och Saltå Kvarns produkter tilltalar allt fler. Bara de senaste två decennierna har man vuxit från tiotalet anställda till dagens runt 60 anställda.

Samtidigt har konkurrenterna om de miljömedvetna kunderna blivit allt fler.

– Alla våra verksamheter har växt fram under en tid av hög efterfrågan, och när konkurrensen har hårdnat behöver vi göra mer på samma resurser. Kafé, butik, kvarn och bageri har fått växa utan eftertanke, berättar Sebastian Rydenfalk, verksamhetsutvecklare på Saltå Kvarn.

Nöjdare kunder

Framför allt kände Sebastian Rydenfalk att man måste hitta lösningar som gör hela organisationen effektivare och bli bättre på att ta tillvara resurser. Allt från råvarorna till medarbetarna, vars kreativitet och idéer inte fick utrymme i organisationen. Och hur skulle man få personalen att dra åt samma håll?

Sebastian Rydenfalk vände sig till Leancentrum på KTH i Södertälje som han kände till som tidigare KTH-student. Tillsammans med Johanna Strömgren på Leancentrum fick man hjälp att identifiera de mest akuta förbättringsområdena.

Bland annat handlade det om att få till flödeseffektivitet i arbetet, nöjdare kunder – det vill säga leverera i tid och i rätt mängd – och dessutom få medarbetarna engagerade.

Samma lag

Företaget fick ett paket av utbildningar och lärdomar – kunskaper som alla på företaget har fått ta del av. Till en början låg fokus på ledningsgruppen och nyckelpersoner som utbildades i lean och förändringsledning. Därefter har varje anställd fått runt 60 timmar lean-träning.

Samarbetet med Leancentrum har förändrat alla delar av organisationen, idag är Saltå Kvarn ett ”nytt” företag, som Sebastian Rydenfalk uttrycker det:

– Det finns massor av positiva effekter, från ställtidsreducering till betydligt färre reklamationer. Men allra viktigast är hur kulturen på företaget har förändrats och går i rätt och önskvärd riktning. Genom enkla åtgärder som dagliga snabba fysiska möten har vi börjat hjälpa varandra och inse att vi alla tillhör samma lag.

Text: Anna Gullers/Christer Gummeson

 • Saltå Kvarns snabba tillväxt utan struktur omöjliggjorde ytterligare tillväxt. Genom ett utbildningssamarbete med Leancentrum på KTH i lean-filosofins verktygslådor har man uppnått:
  • Förbättrad företagskultur där medarbetarna är engagerade, tar ansvar och hjälper varandra.
  • Ställtidsreducering i kvarnen från 2,5 tim till 50 min.
  • Rekordlåga konsumentreklamationer.
  • 18 procent snabbare plock och 30 procent färre plockfel i färdigvarulagret.
 • Saltå Kvarn är ett svenskt livsmedelsföretag med bas i Ytterjäna, ägt av den antroposofiska Vidarstiftelsen, som producerar och säljer enbart ekologiskt odlade produkter.
 • KTH Leancentrum   är ett kompetenscenter där forskning och praktik möts kring hållbar verksamhetsutveckling. Leancentrum erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor.
 • Centrets vision är att vara Sveriges ledande kompetenscentrum för insikter och förmågor kopplade till ledning och systematisk förbättring av arbetsprocesser och organisationer.
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-06-26