Jane Walerud är entreprenör och numera också hedersdoktor vid KTH. (Foto: Håkan Lindgren)

Entreprenören som får företag att flyga

En av årets hedersdoktorer på KTH

HEDERSDOKTOR

Publicerad 2015-10-28

Hon är specialist på att få andras idéer att lyfta och flyga. Jane Walerud är entreprenör, investerare och kvinnan bakom företag som Klarna och Lensway.
På visitkortet kan nu också läggas titeln hedersdoktor på KTH.

– Jag känner mig oerhört hedrad och nästan chockad över utmärkelsen, säger hon när vi träffas i villan i Djursholm över en kopp kaffe.

Jane Walerud är född och uppvuxen i USA, i en entreprenörsfamilj där det inte rådde någon tvekan om möjligheterna att driva affärsverksamhet. Hennes syster startade ett minimalistiskt slipsföretag vid tolv års ålder och hennes mamma hade en bokhandel som hon jobbade med fram till hon blev 85 år. Hennes pappa startade sin sista firma när han var 72.

– Det är bara så man gör, helt enkelt. Jag visste och vet inget annat, säger Jane Walerud.

Efter en examen i kognitiv psykologi, som numera kallas neuroscience, vid Stanford flyttade hon till Sverige.

– Min man fick med sig mig och några t-shirtar som souvenirer, säger hon och skrattar.

Hon har som it-entreprenör följt den svenska affärsvärldens förändring och trender på nära håll under de gångna 30 åren.

– Under de senaste tio åren har entreprenörskap och att starta mindre företag blivit alltmer rumsrent och ses som en viktig del för att skapa tillväxt.

Jane Walerud har alltid varit bra på teknik och haft lätt att tyda och tolka teknikers idéer. Hon har varit något av ett språkrör för uppfinnare vars idéer hon trott på och hjälpt till att utveckla genom att investera tid, pengar och sin kompetens. När företaget blivit flygfärdigt lämnar hon och går vidare till nästa spännande affärsidé.

– Det är viktigt att kunna se helheten, inte fastna i detaljerna, och att lyssna, lyssna, lyssna – det är själva grunden.

Jane Walerud och hunden Noppe i samspråk.

Genom att vrida och vända på idén, samtala med potentiella kunder och därefter rannsaka uppfinningen ett varv till kan guldkorn vaskas fram. Mjölkkannan på soffbordet får statuera exempel.

– Du tycker att du har kommit på världens bästa mjölkkanna och vill sälja den för 1 000 kronor – det kommer aldrig att gå. Du måste hitta den komparativa fördelen och matcha med behoven som du fått fram genom att lyssna till omvärldens efterfrågan.

Jane Walerud jämför ett företags tillblivelse och utveckling med ett barns. Första samtalet är precis som när barnet tultar omkring – det kan ramla och slå sig – men reser sig igen.

– Jag är så glad åt varje framsteg och så ledsen när utvecklingen stannar av eller går fel – precis som när du följer ett barn. Dödligheten bland startups är ju ganska stor.

Efter ett tag växer barnet om dig och då är det bara att önska lycka till och släppa taget. Vid det här laget har hon som serieentreprenör sett till att 15 företag vuxit sig starka och framgångsrika.

Som ledamot i regeringens innovationsråd ser hon företagande, digitalisering, effektivisering även i ett makroperspektiv.

Hur ser företagande ut om 20 år?

– Lifescience kommer alltmer. Det finns dock så många profetior om framtiden. Lågkonjunktur, klimatkris, arbetslöshet. Det är lätt att bli deppig lite till mans.

Jane Walerud önskar att vi agerar i stället för att bli passiva och uppgivna.

– Det är banne mig vårt ansvar. Det är bara när vi inte gör något som det går åt skogen! Opp och jobba – vi har enorma utmaningar att ta itu med.

Namn: Jane Christine Walerud Boreta
Ålder: 54 år
Arbetar som: IT-entreprenör, affärsängel, ledamot i regeringens innovationsråd, vd för Teclo Networks
Aktuell som: Hedersdoktor KTH 2015 med motiveringen ”Jane Walerud spelar en viktig roll i ekosystemet kring svenska startupföretag speciellt i IT-sektorn. Hon har som få andra lyckats med de företag hon startat och engagerat sig i, varav ett antal är idag extremt framgångsrika företag. Jane Walerud tar ofta rollen som hårt arbetande affärsängel i företagen och bidrar på så sätt med både kapital i det kritiska första skedet för ett företag och sin gedigna erfarenhet i att leda företag och människor. För sina gärningar har hon bland annat fått IVA:s guldmedalj 2014. Jane är aktiv i startupverksamheten på KTH där hon bland annat varit kursledare vid Stockholm Innovation & Growth (STING) och nu är en av medlemmarna i nätverket STING Business Angels (SBA). Hon gav några av de första råden på vägen till ett av KTH:s senaste uppmärksammade startups, Volumental, för vilket hon fortfarande fungerar som rådgivare. Jane Walerud är en fantastisk förebild för oss alla och en ledstjärna för kvinnliga entreprenörer.”
Familj: Maken Bengt och dottern Caroline som båda är entreprenörer samt hundarna Echo och Noppe.
På nattduksbordet: Angus Deaton, nobelpristagare i ekonomi. ”Jag är verkligen glad över att han fick priset som har fokus på ojämlikhet och fattigdom”. Sedan läser jag den franske nationalekonomen Thomas Piketty.
Om KTH: Här finns fantastiska idéer, som ibland till en början kan vara lite kantiga. Kanske ett utökat samarbete vore önskvärt med Handels som kan ta sig an teknik-idéerna som hela världen vill åt.
Dröm för mänskligheten: Att vi tar hand om och värnar det som inte är mänskligheten – det vill säga djur, natur, miljö.

Text: Jill Klackenberg 

Övriga hedersdoktorer vid KTH 2015 är:

Edward L. Glaeser, professor i ekonomi vid Harvard University, USA

Edward L Glaeser.

Edward L. Glaeser anses vara världens ledande urbana ekonom och en av världens mest framstående ekonomer i allmänhet. Han är den mest framstående forskaren kring det globala tillståndet i staden kopplat till frågor om miljö, hälsa, ekonomi, urbanism såväl som nya teknologier. Hans arbete kan sägas omfatta hur man kan tillämpa ekonomisk teori (särskilt pristeori och spelteori) för att förklara människors ekonomiska och sociala beteende.
Edward L. Glaeser är publicerad i de ledande ekonomiska tidsskrifterna i många ämnen inom forskningsområdet urbanekonomi. Han är redaktör för flera vetenskapliga tidsskrifter och har erhållit många utmärkelser.

Stefan Hell, professor vid Max-Planck Institute for biophysical chemistry, Göttingen, Tyskland

Stefan Hell.

Stefan Hell är pionjär inom ultrahögupplöst ljusmikroskopi. Han var den som först föreslog hur diffraktionsbegränsningen i ljusmikroskopi kan kringgås, och som först realiserade konceptet experimentellt. Med nya ljusmikroskopiska metoder kan man erhålla bilder av objekt med nära på molekylär upplösning. KTH och Sverige är tack vare samarbetet med Stefan Hell och medarbetare, och inte minst på grund av deras generösa sätt att dela med sig av kompetens och erfarenheter, väl rustade för att hänga med i och även ligga i täten för denna utveckling.
Stefan Hell är en mycket produktiv och internationellt uppmärksammad forskare med rader av utmärkelser och inbjuda presentationer. 2014 erhöll Stefan Hell Nobelpriset i kemi tillsammans med Eric Betzig och W.E Moerner för deras banbrytande utveckling av fluorescensbaserad superupplöst mikroskopi.

Harald Ludanek, direktör för forskning och utveckling vid Scania
Doktor Harald Ludanek är direktör för forskning och utveckling (CTO) på Scania sedan 2012. Han har sin bakgrund i ledande positioner inom

Harald Ludanek.

Volkswagen och Škoda. Han erhöll sin doktorsexamen vid universitetet i Clausthal.
Allt sedan han kom till Sverige har han intensivt drivit samarbetet med KTH bland annat genom att operativt medverka i tillblivelse och ledning av ITRL, Integrated Transport Research Laboratory. Dr Ludanek deltar även flitigt i utbildning för studenter och forskarstuderande. Han ger genom sin mångåriga erfarenhet och sitt holistiska synsätt synnerligen viktiga bidrag till kommande generationer av utvecklare inom transportteknik. En aspekt som han återkommande lyfter fram är branschens ansvar för att utveckla väsentligt mindre miljöbelastande transportlösningar. Han deltar ofta som huvudtalare och har publicerat en rad artiklar inom ett flertal fält – hans engagemang för tätt och långsiktigt samarbete mellan industri och akademi imponerar och inspirerar både KTH och andra företag.

Syftet med att utse hedersdoktorer vid KTH är att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.