Till innehåll på sidan

ERC Consolidator Grants till två KTH-forskare

Publicerad 2017-12-13

Nyligen publicerade Europeiska forskningsrådet (ERC) resultatet av 2017 års utlysning av ERC Consolidator Grants. Av de totalt 14 svenska forskare som fått bidrag är två från KTH: Dejan Kostic, professor i internetteknik och Per Högselius, forskare inom Historiska Studier.

Dejan Kostics  projekt ULTRA får nära tjugo miljoner kronor under fem år.

Dejan Kostic

– Det är varje forskares dröm att få tillräckligt med finansiering för att kunna driva en högriskidé som kan få stor impact. Jag är vid en punkt i min karriär där jag verkligen vill att min forskning får stor impact, därför är timingen perfekt, säger han.

Inom projektet ULTRA ska han och hans forskargrupp bygga internettjänster med ultralåg latency (fördröjning). Målet är att få internet-tjänster att fungera med den underliggande hårdvarans verkliga hastighet. De Internet-tjänster som byggs av ULTRA kommer att vara en förutsättning för nya applikationer som intelligenta transportsystem, Internet of Things och e-hälsa.

– Vi litar rutinmässigt på internet och de tjänster som implementeras i det så kallade molnet. Tyvärr är den befintliga molninfrastrukturen olämplig för tidskritiska samhällsapplikationer, och överraskande nog är nätverk med hög bandbredd ingen garanti för låg latency, säger Dejan Kostic.

Han har tidigare fått ERC Starting Grant och blir därmed den första KTH-forskaren som fått ERC Grant två gånger.

– Jag kan inte nog tacka ERC nog för att man tror på mig en gång till. Jag är väldigt glad att vara på KTH och i Stockholm och det här bidraget kommer vid ett perfekt tillfälle. Jag är tacksam för det håra arbete mina tidare och nuvarande doktorander, postdocs och medarbetare och den inspiration de gett mig och jag planerar att bygga en ännu större grupp, säger Dejan Kostic.

Per Högselius  projekt Nuclearwaters, som handlar om kärnkraftens historia i ett globalt perspektiv, får också det nära tjugo miljoner kronor under fem år. Minst 6 forskare kommer att arbeta inom projektet.

Per Högselius

– Det känns fantastiskt. Det innebär att jag äntligen får möjlighet att förverkliga ett riktigt drömprojekt om kärnkraftens globala historia. Projektidén är troligen alltför radikal för att någon annan än ERC skulle ha vågat finansiera den. Anslaget är betydelsefullt både för mig själv och för den teknikhistoriska forskningen på KTH. Detta är andra året i rad som Avdelningen för Historiska Studier på KTH får ett ERC-anslag (Peder Robert på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad fick ERC Starting Grant 2016) och det visar återigen att vår avdelning hör till KTH:s allra starkaste forskningsmiljöer, säger Per Högselius.

Det som är speciellt med projektet är att forskningen inte kommer att handla om själva kärnreaktorerna, utan om kärnkraftens vattensystem och dess extrema beroende av enormt stora och framförallt oavbrutna vattenflöden. Detta har helt försummats i tidigare historisk forskning, enligt Per Högselius.

– Sett i ett vattenperspektiv är kärnkraften historiskt sett ingalunda någon unik teknik. Hypotesen är att kärnkraften tvärtom bygger på århundraden och rentav årtusenden av tekniska framsteg på vattenanvändningsområdet – alltifrån metoder för att hantera torka i det forna Mesopotamien till våta risodlingar i Östasien och Hollands månghundraåriga kamp mot havet. Projektet kommer alltså att radikalt omtolka hur kärnkraften ”passar in” i världshistorien. Vi kommer att gå till botten med dessa historiska rötter och hur kärnkraftsingenjörerna har byggt vidare på vad forna tiders vatteningenjörer hållit på med. Jag tror att vi därmed också kan förstå logiken bakom många till synes svårförklarliga olyckor och incidenter inom kärnkraften, säger han.

KTH motfinansierar dessa ERC Consolidator Grants med fyra miljoner kronor till vardera projekt.

Totalt 329 europeiska toppforskare fick dela på de 630 miljoner euro som delas ut inom ERC Consolidator Grant 2017 . Bidragen är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. ERC Consolidator Grantär för forskare som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7–12 år efter avlagd doktorsexamen). Sökande ska ha potential att bli världsledande inom sitt område. Bidragens storlek är upp till 2 miljoner euro för en period av max fem år.

Håkan Soold