Etablerade företag står för industriell förnyelse

Publicerad 2007-12-06

Forskning på KTH kring strategiska vägval i små och medelstora tillverkande företag visar att etablerade företag är förändringsbenägna och entreprenöriella, i betydelsen att de aktivt fortsätter skapa nya affärsområden. Ett resultat som ruckar på synen att nystartade företag är de som står för industriell förnyelse och tillväxt.

Förmågan att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar är avgörande för ett företags överlevnad och tillväxt på lång sikt. Kent Thorén på KTH har tittat närmare på de strategiska problem små och medelstora företag ställs inför, vilka affärsutvecklingssatsningar man väljer för att lösa dem och konsekvenser av dessa val. Fredag 7 december försvarar han sin avhandling på KTH.

Avhandlingen utmanar en mängd föreställningar inom entreprenörskapsteori. Den visar att affärsutveckling och entreprenörskap hänger ihop på ett tydligare sätt än man tidigare sett. Diskussionen om entreprenörskap fokuseras ofta till nystartade företag men Kent Thorén menar att det ger en skev bild.

– I de sektorer jag har undersökt, bland annat elektronikindustri och maskinindustri, står de etablerade företagen för mer än trettio gånger så många entreprenöriella satsningar som de nystartade företagen. Eftersom de etablerade företagens utveckling är mycket viktig för den ekonomiska tillväxten är det betydelsefullt att viljan att satsa nytt är så stor hos dessa företag, säger han.

Avhandlingen innefattar även en undersökning av hur olika faktorer i företagen påverkar utfallet av de satsningar som görs. Faktorer som erfarenhet och ovisshet om marknaden har viss påverkan på utfallet, medan kostnader för forskning och utveckling, branschtillhörighet och organisationsstorlek saknar betydelse.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-06