Till innehåll på sidan

Familjen Kamprads stiftelse finansierar forskning vid KTH

NYHET

Publicerad 2019-03-11

Nu står det klart att Familjen Kamprads stiftelse delar ut pengar till ett forskningsprogram om smarta elnät som sträcker sig över fem år. Sex olika parter vid fem svenska lärosäten får tillsammans dela på 25 miljoner.

För cirka två år sedan identifierade Familjen Kamprads stiftelses, FKS, smarta elnät som ett viktigt forskningstema och startade ett arbete med att undersöka möjligheterna att finansiera ett forskningsprogram inom området. Efter att studerat hur detta skulle gå till landade FKS i beslutet att hösten 2018 låta sex ledande forskare med samhällsvetenskapliga perspektiv på smarta elnät samlas och tillsammans utformat ett forskningsprogram.

Nu är detta program här och går under namnet "Resistans och effekt: om smarta nät för de många människorna". KTH och Chalmers ingår tillsammans med universiteten i Lund, Linköping och Uppsala. Arbetet kommer ske under fyra tvärvetenskapliga temaområden där forskarna bland annat ska söka förståelse av hur samspelet mellan elnät-samhälle och människor har utvecklats över tid, granska hushållens roll i det smarta elnätet och titta närmare på vilka nya aktörer som tillkommer i framtiden.

Cecilia Katzeff, docent vid KTH. Foto: Willy Silberstein.

Samhälls- och användarperspektiv behövs
– Det finns ett behov av den ett mer samhälls- och användarorienterat perspektiv på smarta elnät, som komplement till det tekniska fokus som hittills präglat fältet. KTH medverkar främst genom min forskning men andra personer vid universitetet kommer också att knytas till programmet. Alla lärosäten samverkar inom de fyra olika temaområdena, men rollerna i varje varierar. KTH:s bidrag till programmet är det beteendevetenskapliga perspektivet i förhållande till kommunikation med teknik och olika aktörer som utveckling av smarta elnät innefattar, säger docent Cecilia Katzeff vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier på KTH.

Under 2019 kommer fokus vara på att formera gruppen och vidare tydliggöra programmets särart och inriktning. Civilsamhället och olika intressenter kommer att bjudas in för att medverka till programmets utveckling och för att tidigt säkerställa programmets relevans för många olika samhällsaktörer. Förberedelser för att starta doktorandprojekt görs också under det första året.

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Cecilia Katzeff på ckatzeff@kth.se.