Till innehåll på sidan

Forskare på G

NYHET

Publicerad 2019-10-10

Vem har fått vilka anslag och vem har fått utmärkelser? Vem har publicerat sig – och var? Under vinjetten Forskare på G ges ett axplock av senaste nytt om KTH-forskares framgångar.

Pengar till KTH för hållbar idrott

Den svenska forskningsstiftelsen Mistra har beviljat medel till ett stort fyraårigt forskningsprogram om hållbart friluftsliv och idrott . Sammanlagt handlar det om 56 miljoner, och de tre KTH-forskarna Ann Legeby , Sverker Sörlin  och Sara Borgström  erhåller 8,4 miljoner fördelat över fyra år. Målet är att placera den svenska forskningen i internationellt ledande position, starta en rörelse för hållbart utövande och etablera ett nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv. För att samla en så bred expertis som möjligt samverkar KTH med Mittuniversitetet (som leder arbetet), Malmö universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers samt Stockholms universitet.

Hjälmforskare från KTH får Polhemspriset

MIPS är en hjälmteknik som imiterar hjärnans eget skyddssystem och reducerar risken för hjärnskador. Nu belönas Peter Halldin , Hans von Holst och Svein Kleiven  - forskartrion bakom hjälmtekniken - med Polhemspriset 2019. I detta ingår en prissumma på 250 000 kronor, och bland tidigare pristagare märks Baltzar von Platen och Carl Munthers för kylskåpet (1925), Ove Fernö för rökavvänjningsmedlet Nicorette (1987) och Håkan Lans för GPS (1995). Polhemspriset  instiftades 1876 till minne av den svenska uppfinnaren Christopher Polhem (1661–1751).

Pris för bästa artikel om dricksvatten

Prosun Bhattacharya  och Mohammed Hossain  på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vann nyligen vann TU Delft Global Drinking Water Best Paper Award 2019 . De fick priset för sin artikel  "Sediment color tool for targeting arsenic-safe aquifiers for the installation of shallow drinking water tubewells". Juryn motiverade utmärkelsen med att artikeln "ansågs vara mycket komplett, vetenskapligt relevant, originell och framför allt väldigt användbar i praktiken. Dessutom var det den enda publikationen som rankades i topp 4 av samtliga i juryn. Artikeln är en del av forskningsprojekten
Sustainable Arsenic Mitigation .

Ung forskare presenterar sötvattensforskning under Nobelveckan

Johan Norstrand , doktorand vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap, representerar KTH på årets Stockholm International Youth Science Seminar  (SIYSS), ett program som årligen arrangeras av Förbundet Unga Forskare. På SIYSS presenterar 25 av världens främsta unga forskare ett eget forskningsprojekt och får även delta i spännande aktiviteter och exklusiva evenemang under Nobelveckan. Johan Norstrand, som har en mastersexamen i nanoteknologi, kommer att berätta om sin forskning där han tittar på möjligheter att göra produktionen av sötvatten både billigare och mer tillgängligt.

Text: Peter Ardell