Fortsatt satsning på u-länders IT-användning

Publicerad 2007-03-23

KTH och Sida fortsätter sin gemensamma finansiering av det svenska kompetenscentret Spider i ytterligare tre år. Spider stöder utvecklingsländers IT-användning.

Spider, the Swedish Program for ICT in Developing Regions, är ett nationellt kompetenscenter som stöder utvecklingsländer att främja och utveckla ICT (Information and Communication Technologies). Syftet är att minska den digitala klyftan och skapa förutsättningar för socioekonomisk tillväxt.

- Spider har i konkret, kreativ och framgångsrik verksamhet visat hur ett akademiskt nätverk kan bidra till förnyade och breddade former för samarbete inom biståndsområdet. Med tydligt fokus på behoven har Spider skapat en miljö och ett arbetssätt där alla är vinnare, inte minst våra samarbetspartners i utvecklingsländerna, säger Anders Flodström, rektor på KTH.

Till Spiders viktigaste uppgifter hör kunskapsutbytet. Spider kopplar därför samman projektpartners i Afrika, Asien och Latinamerika med expertis från sitt svenska nätverk. Spiders projekt är behovsstyrda där ett lokalt ägandeskap är A och O för ett lyckosamt och hållbart resultat.

- Inom loppet av 2,5 år har Spider lyckats etablera ett nätverk som samlar svensk kompetens för att stödja utvecklingsländer i ICT-frågor. Genom fortsatt stöd till Spider visar Sida sitt engagemang och vikten av ICT i utvecklingssamarbetet, säger Per-Einar Tröften, ICT-rådgivare på Sida.

Mer information, Afzal Sher, föreståndare Spider, afzal@spidercenter.org, tel: 08-16 16 93

Läs mer www.spidercenter.org

Läs mer

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-03-23