Till innehåll på sidan

Fotoutställning om Kinaresa för framtiden

Publicerad 2006-05-17

På torsdag 18 maj öppnas en utställning på KTHs Infocenter med bilder från den Kinaresa som en svensk 5-mannadelegation, "Swedish delegation on science awards", gjorde i mars. Utställningen öppnas kl. 9.30 med att KTHs rektor Anders Flodström, som ledde delegationen, berättar kort om resan.

Besöket skedde på inbjudan av Kinas utbildningsdepartement, och ett inslag var möten med kinesiska ministrar för att tala om en gemensam framtida teknikutveckling och möjliga samarbeten.

Under besöket hölls också seminarier av tre svenska toppforskare, som även är medlemmar i priskommittéerna för Nobelprisen i fysik, kemi och medicin. Två av dem - Börje Johansson, professor i tillämpad materialfysik vid KTH, och Sven Lidin, professor i oorganisk kemi vid Stockholms universitet - finns på plats när utställningen öppnas.

Detta är första gången en seminarieserie om västvärldens största vetenskapliga pris har hållits i Kina och intresset för delegationens besök och för seminarierna var mycket stort.

I den svenska 5-mannadelegationen ingick också Bertil Fredholm, professor i farmakologi vid Karolinska Institutet, och Yingfang He, internationell handläggare på KTH, som höll i kontakterna med de kinesiska värdarna.

Tid: torsdag 18 maj, kl. 9.30
Plats: Infocenter, Drottning Kristinas väg 4, KTH campus Valhallavägen

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2006-05-17