Framtidspodd ger nya perspektiv

Publicerad 2016-12-08

Hur kan ett samhälle som inte bygger på tillväxt se ut? För att mana och inspirera till nytänkande, diskussion och dialog lanseras nu podden Framtidsutsikter där bland annat tre KTH-forskare intervjuas inom ramen för forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt”.

Några av rubrikerna ”Dela nästan allt”, ”En soffa av sopor” och ”Tillväxt för evigt?” ger en försmak på innehållet i de sju halvtimmeslånga programmen som gjorts av Anna Bengtsson, journalist och miljöingenjör, för podden.

– Vi vill på det här sättet väcka intresse för alternativa tankegångar utanför den krets av forskare och andra aktörer som redan är engagerade i frågan , säger Åsa Svenfelt, forskare och projektledare för Bortom BNP-tillväxt.

I detta tvärvetenskapliga projekt, som kommit lite mer än halvvägs och som pågår till och med år 2018 ingår forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Lunds universitet, Södertörns högskola, Tillväxtanalys och KTH samt en rad kommuner och andra samhällsaktörer. Genom fyra olika scenarier för hur ett framtida samhälle kan se ut om det inte bygger på ekonomisk tillväxt utvecklar projektet strategier som kan användas för att bygga en hållbar framtid för Sverige inom områden som byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt vardagsliv.

– Anledningen att vi nu också satsar på  är att vi hoppas kunna nå fler och i den här formen berätta om de olika scenarierna och vad de kan innebära för människors vardag, säger Åsa Svenfelt.

KTH-forskaren Karin Bradley diskuterar hur mycket vi egentligen kan dela i den kollaborativa ekonomin. I avsnittet med Pernilla Hagbert, forskare vid KTH i urbana och regionala studier, lyfts frågan om hem och boende i ett självförsörjande Sverige.  I det sista avsnittet är bland andra Karolina Isaksson, adjungerad professor i samhällsplanering vid KTH, med och diskuterar om det är möjligt att utgå ifrån en annan verklighet än dagens under rubriken ”Hitta nya vägar?”

Tankar, åsikter och reaktioner från lyssnarna mottas gärna på projektets webbplats.

– Ja, vi hoppas att många ska höra av sig och tycka till, säger Åsa Svenfelt.

Här kan du lyssna på poddarna

Text: Jill Klackenberg

Till sidans topp