Från insidan: Så fungerar proteiner i en cell

Publicerad 2017-09-12

Det har skett en rad betydelsefulla framsteg inom medicinforskningen sedan naturforskaren Robert Hooke myntade begreppet "cell" år 1665. Trots det har de mänskliga cellerna delvis varit något av ett mysterium fram till idag. Emma Lundberg är en av forskarna bakom ansatsen att söka bättre förståelse för hur celler fungerar och i förlängningen därmed hitta nya sätt att behandla olika sjukdomar.

Under de senaste åren har hon lett arbetet med att skapa en atlas över de mänskliga cellerna, med stöd av Human Protein Atlas-projektet. Detta arbete har utförts inom ramen för Science for Life Laboratory, ett nationellt forskningscentrum för molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. Ett centrum som har erhållit ekonomisk finansiering av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Emma Lundberg är en av talarna på symposiet "Molecular Life Science" som äger rum nu på fredag, den 15 september. Ett seminarium som arrangeras för att fira Knut och Alice Wallenbergs stiftelses hundraårsjubileum.

Den nya cellatlasen förser forskare med tidigare okänd information om var och när olika proteiner befinner sig i celler, ett viktigt steg framåt för forskningsområdet molekylär biovetenskap.

– I förlängningen är detta kunskap som forskare behöver för att bestämma vilka proteiner som är involverade i olika sjukdomar och hur dessa proteiner är sammankopplade med varandra. Än så länge känner vi bara till de funktioner som cirka hälften av människokroppens proteiner har, samtidigt som 90 procent av läkemedlen som finns på marknaden riktar in sig på just proteiner. Endera genom att blockera proteinernas funktioner, eller förstärka dem, säger Emma Lundberg.

Science for Life Laboratorys cellatlas är inte den enda insatsen i världens som görs när det kommer till att kartlägga celler i människokroppen. Exempelvis så stöttar Facebooks grundare Mark Zuckerberg och Microsofts medgrundare Paul Allen liknande projekt. Den oöverträffade mängden med högupplösta proteinfotografier som samlats in och studerats inom ramen för Human Protein Atlas har använts flitigt av forskare världen över sedan offentliggörandet i december 2016. Anledningen är att kartläggningen visar var över 12 000 proteiner befinner sig i olika celler. Emma Lundberg berättar att atlasen, fri för alla att bruka, har cirka 200 000 användare varje månad.

– I Sverige har vi gjort vårt bästa för att genomföra denna kartläggning så transparent som möjlighet, i samarbete med andra, och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har stöttat vårt arbete. Wallenberg har varit pionjärer i och med deras engagemang i sådana här projekt och att stödja öppen forskning, och gått i bräschen före aktörer som Mark Zuckerberg och Paul Allen.

Text: David Callahan

Här är ett videoklipp som berättar hur proteiner fungerar inuti celler.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Till sidans topp