Global handel kan dubblera utsläppsvärden

Publicerad 2007-05-21

Ökad global handel ändrar förutsättningarna för hur koldioxidutsläpp deklareras och bokförs. Om enbart svenska data används kan utsläppen underskattas kraftigt, visar en undersökning på KTH där fyra beräkningsmetoder jämförts. Med en av metoderna blir Sveriges årliga utsläpp 109 miljoner ton – dubbelt så stort som dagens rapporterade värde.

De beräknade utsläppsvärdena varierar kraftigt beroende på vilken metod och vilka mätvärden man använder. En avgörande faktor är hur import av varor och tjänster vägs in. Med ökad global handel finns skäl att kartlägga hur utsläpp till följd av importen fördelar sig över världen istället för att endast se till nationella utsläpp.

– Ökad global handel gör att vi får mindre insyn och kontroll över den miljöpåver¬kan som sker till följd av den produktion som vår konsumtion är beroende av. När olja utvinns för att exporteras till Sverige, eller när bomull odlas, skör¬das, spinns, vävs och färgas för att bli kläder som säljs hos oss, sker miljöpåverkan på olika håll i världen. Om detta vet vi som konsumenter i dag i stort sett ingenting, säger Annika Carlsson–Kanyama, forskare på KTH som lett studien.

De fyra metoder som jämförts ger värdena 57, 61, 68 respektive 109 miljoner ton koldioxid under ett år för Sveriges del. Forskarna har utgått från befintlig statistik över import och konsumtion i Sverige, och har sedan med hjälp av varierande datakällor över utsläpp från produktion i olika länder, beräknat storleksordningen på koldioxidutsläppen världen över från vår import.

Beräkningssättet att titta på avsändarland för importen och inte på det land där produktionen sker medför att utsläpp från vissa länder utanför EU underskattas. För EU-länder, Australien och länder i Nordafrika överskattas utsläppen.

Studien, som har gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket, har genomförts vid avdelningen för industriell ekologi på KTH i samver­kan med Statistiska centralbyrån samt NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-05-21