Till innehåll på sidan

Grönt ljus för IT i hemsjukvård

NYHET

Publicerad 2013-01-30

Sjukvårdspersonalens inställning verkar inte vara ett avgörande hinder för att införa e-hälsoapplikationer i distansvården av till exempel kroniskt hjärtsjuka. Det visar en nyligen genomförd studie.

Kaj Lindecrantz, professor på Skolan för teknik och hälsa vid KTH.
Kaj Lindecrantz, professor på Skolan för teknik och hälsa vid KTH.

Trots att e-hälsolösningar länge ansetts ha många fördelar när det kommer till att övervaka och följa upp behandlingen av patienter i hemmiljö har informationstekniken inte införts i bred skala.

Nu visar en studie att sjukvårdspersonalen rimligtvis inte utgör ett hinder.

I en genomförd enkätundersökning var de flesta positiva till nyttjandet av ny informationsteknik. Mer exakt var studiens syfte att ta reda på sjukvårdspersonalens attityd till och förtroende för informationstekniken.

Av de 139 personer i 17 landsting och regioner som besvarade enkäten var en hög andel positiva till informationstekniken i dag och i framtiden och drygt hälften hade stort förtroende för informationsteknik i sjukvården.

80 procent ansåg att tekniken ökade möjligheterna att leverera en bättre vård.

Den bästa metoden för uppföljning ansågs dock vara hembesök av sjuksköterskor och telefonkontakt.

Forskarna drar slutsatsen att fördröjningen i att införa e-lösningar i hemsjukvården verkar ha andra orsaker än sjukvårdspersonalens attityd.

Studien är del i ett samarbete mellan KTH, Chalmers och Sahlgrenska akademin. Undersökningen ingår i forskningsprojektet Care@Distance, som utvecklar ett internetbaserat system för distansvård i hemmet. Enkätundersökningen är publicerad i tidskriften BMC Medical Informatics and Decision Making.

För mer information, kontakta Kaj Lindecrantz på 08 - 790 48 25 / kaj.lindecrantz@sth.kth.se eller Bengt Arne Sjöqvist på 031 – 772 18 00 / bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se.

Peter Larsson