Till innehåll på sidan

Hackathon mot utbrändhet

NYHET

Publicerad 2017-10-11

Under de senaste fem åren har psykiska diagnoser mer än fördubblats och det som i folkmun kallas utbrändhet är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Detta enligt Försäkringskassan och socialförsäkringsrapporten från 2016/2017. Detta är en av de utmaningar som ska antas när Brain-a-thon äger rum den 15 november.

Ny forskning visar att våra hjärnfunktioner är starkt beroende av att vi rör på oss och dessutom på ett mycket mer avancerat sätt än vi tidigare trott. Ett flertal forskare vittnar om detta, bland andra Anders Hansen som är överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark.

Samtidigt lever vi människor alltmer stillasittande vilket särskilt gäller dem som tillhör socioekonomiskt missgynnade grupper.

För att råda bot på detta, eller i alla fall komma en bit på vägen, arrangerar KTH, Gymnastik- och idrottshögskolan, Mälardalens Högskola och innovationskontoret vid Handelshögskolan i Stockholm ett hackathon. Detta äger rum den 15 november och vänder sig till en bred skara människor.

Anna Isoz på KTH Innovation är projektledare för Brain-a-thon.

– Eftersom syftet med hackathonet är att föra samman så mycket kompetens som möjligt från olika håll så går vi ut brett med vår inbjudan om deltagande. Studenter vid de arrangerande universiteten och högskolorna är förstås självskrivna. Samtidigt söker vi också forskare, företag, entreprenörer, alumner från våra lärosäten och inkubatorer, representanter för socioekonomiskt utsatta grupper och sjukvården. Ja, vi ser gärna så stor mångfald som möjligt. Det finns 100 platser och anmälan är öppen nu, berättar Anna Isoz på KTH Innovation som är projektledare.

Hon fortsätter med att berätta att arrangörerna vill samla kreativa människor, placera dem i grupper och sedan be be dem om idéer men framförallt konkreta lösningar på två knepiga utmaningar. 

Utmaning ett handlar om innovationer för fysisk vardagsaktivitet i kontorsmiljöer. Hur skapar vi en kontorsmiljö som bidrar till god hjärnhälsa och som stödjer individernas tankeförmåga och sinnesstämning genom allsidig fysisk vardagsaktivitet?

Utmaning nummer två rör innovationer för inkluderande fysisk vardagsaktivitet. Hur skapar vi förutsättningar för fysisk vardagsaktivitet som bidrar till god hjärnhälsa för dem som behöver det mest och som tillhör de mest utsatta i samhället?

– Alla vet att man mår bra av att röra sig och nu kommer vi dessutom och säger att det inte bara är den fysiska hälsan som gynnas utan även den mentala. Men det räcker inte med att veta det, man måste få hjälp med att agera. Målet med Brain-a-thon är att hitta konkreta förslag på hur vi kan få in mer fysisk aktivitet på våra arbetsplatser och hos de grupper i samhället som av olika skäl rör sig minst. 

Anna Isoz lägger till att hon och de andra på KTH Innovation, liksom kollegorna på GIH, Mälardalens högskola och SSE Business Lab vid Handelshögskolan, vet att allt börjar med en idé. 

– Sedan är vi duktiga på att hjälpa till att få innovationerna att nå marknaden. Bara vi får fram idéer ska vi nog kunna se till att de kommer till nytta i samhället.

Brain-a-thon kommer att arrangeras hos Gymnastik- och idrottshögskolan på Lidingövägen 1 i Stockholm. Här hittar du mer information .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Anna Isoz på 08 - 790 60 39 eller annisoz@kth.se.