Till innehåll på sidan

Handbok stimulerar digitalisering i skolan

Publicerad 2018-03-21

Hur kan lärare och rektorer bidra till skolans digitalisering? Tips och råd ges i en handbok skriven av tre KTH-forskare.

Boken, Att leda och dela kunskap i skolan, tar upp digitalisering i ett brett perspektiv med kopplingar till organisation, ledning och kunskapsspridning.

Frågan om digitalisering i skolan är högaktuell. I höstas tog regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Många skolledare har ämnet högt upp på sina agendor. Författarna har blivit inbjudna till skolledarkonferenser för att presentera resultateten av sitt arbete och boken som ska ses som ett stöd i förändringsprocessen.

– Kärnan i projektet har varit att kombinera digitalisering i skolan med forskningsbaserad förändringsledning och organisationsutveckling, säger Henrik Svensson  som har skrivit boken tillsammans med sina kollegor på Skolan för industriell teknik och management, Stefan Hrastinski  och Marianne Ekman Rising .

Han konstaterar att aktiviteter kring digitalisering ofta har vänt sig mot enskilda lärare genom föreläsningar eller kurser, som sedan har svårt att omsätta kunskaperna på sin egen skola.

– Man måste få med hela organisationen för att dra nytta av digitaliseringen, säger Henrik Svensson.

KTH-forskarna har jobbat med rektorer och lärare på fem grundskolor i Kista. Det handlade mycket om att undersöka på vilket sätt man jobbade med utvecklingsfrågor och vilka arenor som fanns.

– Vi bidrog med kunskap om hur man kan jobba med innovation, speciellt medarbetardriven innovation - det är ju lärarna som träffar eleverna och ser var utmaningarna finns, säger Henrik Svensson.

För att introducera digitalisering i skolan på ett bra sätt är det många saker som måste samverka, konstaterar han.

– Om inte skolledningen har en vision av vad man vill åstadkomma, och lärare lämnas att själva komma på hur undervisningen ska digitaliseras blir det inte så bra, säger Henrik Svensson.

KTH-forskarna har lagt särskilt fokus på att skolan bör bygga på den kompetens som finns i den egna organisationen.

Henrik Svensson

– Man behöver inte gå utanför och plocka in en expert. Lyssna på dina kollegor. De kanske också har någonting att erbjuda. Så skapas de här arenorna och mötena för att dela kunskap, säger Henrik Svensson.

Exempelvis arrangerade en grupp förstelärare vid de fem skolorna konferenser där alla 230 lärare deltog. Lärarna delade med sig av sina kunskaper om digitalisering av undervisningen i parallella spår och reflekterade därefter tillsammans i grupper.

Boken har delats ut till alla rektorer i grundskolorna i Stockholms stad. Den används som diskussionsunderlag i studiecirkelform för rektorerna.

– Innehållet i boken är mycket aktuellt nu i samband med att staden genomför en omfattande digitalisering av grundskolorna och flera av de slutsatser som presenteras i boken används över hela staden till exempel nätverksbygge mellan skolor, ledarskapets betydelse i förändringsarbete, med mera, säger Mona Tolf, grundskolechef i Stockholms stad med ansvar för Norrmalm och Rinkeby/Kista.

Boken Att leda och dela kunskap i skolan är resultatet av ett aktionsforskningsprojekt som de tre KTH-forskarna har genomfört. Den ingår nu i Stockholm stads digitaliseringssatsning. Här finns boken för nedladdning.


Håkan Soold