Till innehåll på sidan

Hans Blix hedersdoktor vid KTH

Publicerad 2007-09-07

Hans Blix, för allmänheten mest känd för sin ledande position inom FN:s kärnenergiorgan IAEA under många år, har blivit utsedd till hedersdoktor vid KTH. Tillsammans med årets övriga tre hedersdoktorer Julia Hirschberg, John Quigley och Shankar Sastry promoveras han i Stockholms Stadshus den 16 november.

Hans Blix tidiga karriär kännetecknades av internationellt samarbete vid Utrikesdepartementet med tjänster inom svenska nedrustningsdelegationen i Genève och vid svenska FN-delegationen i New York. Under 16 år var han en mycket framgångsrik generaldirektör för FN:s kärnenergiorgan IAEA, ansvarigt för både verifiering av ”icke-spridning” av kärnvapenteknik och tekniköverföring av fredlig kärnkraftsteknik.

Julia Hirschberg, John Quigley och Shankar Sastry är alla professorer vid amerikanska universitet. Julia Hirschberg, professor i datavetenskap, är verksam inom talkommunikation vid Columbia University, USA. Hon tillhör förgrundsgestalterna inom forskningsområdet talkommunikation, och har erfarenhet från forskning både inom industri och inom akademi.

John Quigley, professor vid Dept of Economics, Public School of Policy samt vid Haas School of Business, Univ. of Calif., USA, betraktas av många som världens främste forskare inom områdena Housing Economics och Urban Economics.

Shankar Sastry, professor i elektroteknik- och datalogi och i bioteknik vid UC Berkeley, USA, forskar inom områdena autonoma och inbyggda system, datorseende, reglerteknik och hybrida system.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-09-07