Till innehåll på sidan

Hårtoningsprodukter är allergiframkallande

Catharina Jakobsson, Yolanda Hedberg och Michel Goy.

NYHET

Publicerad 2017-05-22

Färgar du eller dina barn håret med knalliga kulörer, så kallade punkfärger? I så fall kan det vara intressant att veta att KTH-studenter kommit fram till att två av tre produkter av undersökta toningar i Stockholm innehåller kända allergiframkallande hårfärgämnen. Vidare konstaterar KTH-forskaren och handledaren Yolanda Hedberg att samtliga punkmärken i Stockholm använder ett möjligt cancerframkallande hårfärgämne.

Det är KTH-studenterna Catharina Jakobsson och Michel Goy som precis presenterat sitt kandidatexamensarbete om allergiframkallande hårfärgämnen i toningar. Detta under handledning av Yolanda Hedberg samt Marie-Louise Lind på Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL.

Studenterna har undersökt hårtoningar, främst grälla kulörer som tvättas ut efter åtta till tolv duschar.

Hårtoning innehåller en rad ämnen som inte är särskilt bra för människan.

– Vi har fokuserat på dessa produkter då tidigare forskning främst gjorts om permanenta hårfärger, färger som är mycket allergiframkallande. Våra studenter har kartlagt sex olika märken med totalt 113 produkter av många olika färgtoner med avseende på allergiframkallande ämnen i ingredienslistan, säger Yolanda Hedberg.

Hon fortsätter att berätta att det förmodligen knappast är känt bland konsumenter att så många som två av tre hårfärgprodukter som säljs som toningar innehåller kända allergiframkallande hårfärgämnen, och att alla punkmärken i Stockholm innehåller ett möjligt cancerframkallande hårfärgämne. Det stora flertalet produkter innehåller dessutom allergiframkallande parfym- och konserveringsämnen.

– Den som väljer att färga håret gult eller grönt löper lägst risk att råka ut för en produkt som innehåller allergiframkallande hårfärgämnen, medan vanliga färger som brun och svart alltid innehåller minst ett allergiframkallande hårfärgämne. Detta oavsett om det är marknadsfört som "naturligt" eller ej.

Tidigare forskning har främst fokuserat på de produkter som frisörer kommer i kontakt med, och har visat att bland annat hudallergier och allergisk astma är mycket vanligt i yrket. Detta främst på grund av kemikalierna i samband med permanent hårfärgning. Allergierna leder bland annat till att frisörerna inte längre kan utföra sitt yrke.

KTH-studenterna har kartlagt kartlagt sex olika hårtoningsmärken och totalt 113 produkter.

Nu står det alltså klart att även vanliga konsumenter löper risk att utveckla en hudallergi, eller att reagera mot ett allergiframkallande ämne. Flera procent av den svenska befolkningen är allergiska mot hårfärgämnen, parfym- eller konserveringsämnen, och en stor studie på barn och allergi i Stockholm har till exempel visat att så många som två procent av alla 16-åringar (2 285 undersökta) var allergiska mot vanliga parfymämnen.

Vidare visar studien att en procent är allergiska mot det vanligast förekommande permanenta hårfärgämnet, och ytterligare någon procent mot olika konserverings- och parfymämnen. Allergiförekomst mot hårfärgämnen i toningar undersöktes inte explicit i den studien.

Kartläggningen av ingredienser i hårtoningar ur ett allergiperspektiv ingår som en del i en större internationell studie som utförs även i Tyskland, Danmark och Storbritannien.

Titeln på KTH-studenternas rapport (kommer finnas online i juni) är: "Kartläggning av allergiframkallande hårfärgsämnen i toningar i Stockholm".

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Yolanda Hedberg på 08 - 790 68 78 eller yolanda@kth.se.