”Inte förvånande att mobillådan blev Årets julklapp”

Saga Bowallius, analytiker på HUI Research, presenterar Årets julklapp: mobillådan. Foto: Anders Wiklund/TT
Publicerad 2019-12-20

Hallå där Agnes Comstedt, före detta student på KTH. Julen 1994 förutsåg HUI Research att mobiltelefonen skulle toppa julhandeln. I år har de utsett Mobillådan – en låda att lägga undan mobilen i för att koppla ner och koppla av – till Årets julklapp. Du har i en masteruppsats undersökt kopplingen mellan användningen av smartphones och stress. Vad tycker du om valet av Årets julklapp?

– Det visar tydligt att det finns ett intresse i samhället kring hur vi använder och påverkas av våra smartphones. Många börjar att reflektera över sitt användande och de eventuella problem det kan medföra, och då är det inte förvånande att en produkt som mobillådan lyfts fram.

Agnes Comstedt.

HUI Research motiverar sitt val av Årets julklapp med att 92 procent av befolkningen över 11 år har en smart mobiltelefon, att vi i snitt spenderar över tre timmar om dagen framför skärmar, att vi sover en timme mindre per natt än för 100 år sedan och samtidigt ökar den psykiska ohälsan. Tror du att det kan finnas ett samband här?

– Jag tror att det finns ett samband, mycket pekar mot det. Men som vi upptäckte under arbetet med vår masteruppsats krävs det mer forskning för att helt säkert kunna fastslå att så är fallet. Jag tror också att, även om det inte i sig har negativa konsekvenser att använda sin smartphone mycket, så kan ökad mobilanvändning göra att vi spenderar mindre tid på andra saker. Det kan exempelvis vara fysisk aktivitet, socialt umgänge eller sömn, vilka alla är saker som hjälper till att motverka just psykisk ohälsa och sömnproblem.

När Agnes Comstedt gick på KTH skrev hon en masteruppsats om mobiler och stress tillsammans med sin studiekompis Ainhoa Martin Garcia (till vänster).

Masteruppsatsen gjorde du tillsammans med din studiekompis Ainhoa Martin Garcia. Kan du berätta lite om den? Hur gick ni tillväga i undersökningen?

– Först av allt gjorde vi en litteraturstudie kring vad den forskning som finns på ämnet digital stress och smartphone-användande säger. Därefter utförde vi en egen studie där vi genom djupintervjuer och en enkät undersökte hur studenter upplever sin vardag och sitt smartphone-användande.

Vad kom ni fram till?

– Vi fann att många tycker att det är svårt att lägga undan mobilen på kvällen. Man upplever att det påverkar både sömnmängd och koncentrationsförmåga negativt och många villeförändra sitt beteende och dra ner på mobilanvändandet på kvällen.

Har du några tips på vad man kan göra för att minska det skadliga kvällssurfandet?

– Att ändra på en vana är svårt och jag tror att det är viktigt att komma ihåg varför man vill åstadkomma förändringen. Om man till exempel vill få bättre sömn är det bra att fokusera på det målet istället för att fokusera på att man inte ska använda mobilen. Att inte ens ta in mobilen i sovrummet fungerar för många. Ett flertal av de vi intervjuade i vår studie sa att de skulle vilja läsa en bok innan de somnar istället för att hålla på med mobilen.

Under studietiden på KTH utvecklade Agnes och hennes studiekompis Ainhoa en massagekudde där man styr massageupplevelsen genom att använda sin smartphone som fjärrkontroll.

Du och Ainhoa har kommit på en egen lösning, en massagekudde som man styr med sin smartphone. Hur fungerar den? Finns den som färdig produkt?

– Tanken med massagekudden är att användaren styr massageupplevelsen genom att använda sin smartphone som fjärrkontroll. Genom att röra mobilen kan användaren till exempel ändra positionen eller trycket, men om skärmen tänds upp avstannar massagen. Meningen är att massagen ska bidra till avslappning och en naturlig övergång till sömn. Vi ville använda just mobilen för att skapa en positiv upplevelse kring den, istället för att ta bort den helt. Massagekudden finns inte som färdig produkt men vi hoppas att den kan fungera som ett inspirerande koncept för andra som är intresserade av det här ämnet.

Hur ska du fira jul?

– Jag firar traditionsenlig (och förmodligen regnig) jul hos min familj i Göteborg.

En artikel om Agnes och Ainhoas studie av smartphones och stress.

Masteruppsatsen Exploring the relation between ICT use and stress: Development of a concept to reduce smartphone use in bed at night.

Håkan Soold

Namn: Agnes Comstedt
Ålder: 25 år. ”Mitt liv spänner alltså mellan mobiltelefonen och mobillådan.”

Bor: I Vasastan

Utbildning: Design och produktframtagning med inriktning teknisk design

Arbete: Konsult inom teknisk kommunikation på teknikkonsultkoncernen AFRY, tidigare svenska ÅF och finska Pöyry (de två bolagen slogs samman tidigare i år).