Internationellt samarbete ger mersmak

Publicerad 2017-02-23

Den två-åriga satsningen, Swedish Collaboration Academic Forum, SACF, avslutades i mitten av februari.
– Nej, det här är inte slutet utan snarare början på fortsatt givande samarbete, sade flera av deltagarna när de träffades i Stockholm.

På slutkonferensen i Aula Magna på Stockholms universitet fanns representanter från KTH, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Chalmers, Lunds universitet och Stockholms universitet samt såväl ambassadörer som forskare från de övriga länderna som ingått i forumet; Brasilien, Indonesien, Singapore, Kina och Republiken Korea.

På agendan för konferensen fanns bland annat rundabordsamtal där erfarenheter från samarbetet utvärderades och inte minst hur arbetet med SACFkunde fullföljas, förfinas och förvaltas i framtiden.

– Flera doktorandutbyten, sommarskola och att utveckla ett långsiktigt och hållbart samarbete mellan Sverige och Korea som på sikt även kan leda till öppnandet av ett svenskt vetenskapskontor i Korea var några av slutsatserna när en av grupperna sammanfattade sin diskussion.

De som diskuterade Singapore och Sverige kom fram till att även om det redan finns ett omfattande och bra samarbete länderna emellan kan det fördjupas ytterligare bland annat genom en bilateral överenskommelse och att dela forsknings- och utbildningsinfrastruktur till exempel.

För gruppen som diskuterade SACF-samarbetet mellan Sverige och Kina nämndes bland annat en trippelkonstellation med Brasilien och fortsatt utbyte i olika former.

Återkommande möten och gemensam finansiering samt ett utvecklat samarbete med industrin förordades av gruppen som sammanfattade samarbetet med Indonesien. Och Brasilien-gruppen påtalade bland annat vikten av långsiktiga strategiska diskussioner- inte minst med industri och näringsliv- inom ramen för SACF:s fortsättning.

– Det har varit väldigt intressant och internationellt samarbete är ju självklart väldigt viktigt även om KTH redan innan hade ett väl utvecklat och tajt samarbete med Sydkorea, sade Hans Hebert, dekan på Skolan för teknik och hälsa.

Han har deltagit i två av de fem seminarierna som hållits i – i Seoul och Singapore.

– Att sex svenska lärosäten går ihop så här är ju unikt och det har gett många intressanta kontakter. Det är värdefullt inte minst för unga forskare.

Ji-Joon Song från Kaist, Korea Advanced Institute of Science and Technology tycker också att det varit givande – inte minst för framtiden:

– Det här är en bra startpunkt och öppnar för olika samarbeten med fler länder genom Sverige.

Inför de 140 samlade deltagarna konstaterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att SACF var ett gott exempel på internationellt samarbete inom högre utbildning som kan möta de utmaningar samhället står inför i fråga om exempelvis klimat och digitalisering bland annat genom den höga standarden, genom att dela ”best practice” och skapa rörlighet på alla nivåer.

– För att skapa socialt hållbara samhällen är den här typen av samarbeten avgörande och vi är mycket ivriga att fortsätta samarbetet, sade hon.

Text: Jill Klackenberg

Till sidans topp