Till innehåll på sidan
Sophie Linghag,Charlotte Holgersson, Anna Wahl och Pia Höök i samtal om jämställdhetsarbete de senaste 20 åren. (Foto: Fredrik Persson)

Jämställdhet ingen quick fix

Publicerad 2019-11-22

Med frågan ”Hur byggs en jämställd organisation?” i fokus samlades forskare, representanter för organisationer och företag i KTH:s bibliotek en novemberkväll.
Att ta hjälp av aktuell forskning och kunskap är en del av svaret. Att utbyta erfarenheter och dela goda exempel en annan.

– För 20 år sedan fanns inte så mycket forskning och inget arbete kring jämställdhetsintegrering som nu. Jämställdhet är ingen åsiktsfråga utan bygger på fakta. Men man måste rusta sig med tålamod – ett förändringsarbete i en organisation tar tid, konstaterade Anna Wahl, KTH:s vicerektor för jämställdhet och värdegrund, som tillsammans med Equality Office på KTH bjudit in till seminariet.

I ett samtal med författarna och forskarna Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag och Anna Wahl till boken Det ordnar sig – Teorier om organisation och kön diskuterades bland annat vad som hänt på forskningsfronten de senaste 15-20 åren och hur det speglats i vardagen på arbetsplatser och organisationer.

Förutom att luta sig mot relevant forskning och kunskap krävs ett antal saker, enligt författarna, för att lyckas skapa en mer jämställd verksamhet. Några av de ingredienser som nämndes var; kunskap och insikt kring själva problematiken och att lösningen inte är någon quick fix och att ledningen för en verksamhet går i bräschen för förändringen och visar hur viktigt det är. Några fällor som enligt författarna är lätta att gå i är att arbetet ses som ett projekt, som är klart när projekttiden löpt ut, att arbetet bygger på några få eldsjälar och därmed frikopplas frågan från resten av organisationen.

Christina Franzén, vd på Näringslivets Ledarskapsakademi berättade därefter om hur hon arbetat som konsult åt företag och organisationer som vill skapa jämställda verksamheter.

– Ledningen måste ha ägarskapet över förändringsarbetet – annars går det inte.

Hur de arbetat med jämställdhetsfrågor konkret delade Claes Larsson, Anna Serner, Per Lärkryd och Gunnar Håkansson med sig av.

I en panel bestående Svenska Filminstitutet, Norra Skogsägarna, Svenska Golfförbundet och Skanska delade deltagarna med sig av hur de på olika sätt arbetat målmedvetet och framgångsrikt för att skapa mer jämställda organisationer. Att se till att istället för att 28 procent av golfspelarna är kvinnor är ambitionen att det ska vara 50 procent med hjälp av speciellt program för förbundets 450 klubbar.

– Golf har av tradition varit mest för män av män och vi ser en stor potential i att få fler kvinnor att spela. Vi har också gjort en spaning att golfbanor faktiskt oftast är byggda så att männen sätt att slå gynnas, berättade Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Anna Serner från Svenska Filminstitutet bestämde sig snabbt också för 50-50 eftersom endast en fjärdedel av de spelfilmer som finansierats därifrån var gjorda av kvinnor.

– Det handlar ju om kvalitet och att få tillgång till hela talangbasen, sade hon.

Claes Larsson vice vd på Skanska påtalade bland annat vikten av trovärdig internkommunikation, strategiskt arbete kring rekryteringar och hur ett företag blir attraktivt och där ökad jämställdhet är en konkurrensfördel.

Text: Jill Klackenberg

KTH Taggar:
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-11-22