Klimatsmarta resor i företag sparar miljoner

Publicerad 2007-12-06

Företag med anställda som reser mycket kan spara miljoner på ett effektivt resande. Samtidigt halverar de sina utsläpp av växthusgaser – ett måste för att vi på sikt ska slippa för stora begränsningar på vår rörlighet inom ramen för framtida miljökrav.

Markus Robèrt har tagit fram en modell som visar företagen på lönsamheten med nya hållbara persontransporter och IT-kommunikationer. Fredag 7 december disputerar han på KTH.

Genom att tydligt visa på de utsläppsmässiga och ekonomiska effekterna av en viss insats kan man på sikt förvandla dagens många gånger ostrategiska planering för resorna i stora företag till hållbara lösningar.

– Men då måste problemet rättas till i tid och viktiga aktörer som personalintensiva företag måste lära sig att hitta lönsamhet i ett mer effektivt resande, säger han.

I hans modell, som bygger på analyser bland 10 000 anställda från en rad stora företag i Stockholmsregionen, omvandlas företagens klimatmål till tänkbara förändringar av personalens tjänsteresor och resor till och från arbetet.

– För att förvissa oss om att tänkta åtgärder är ekonomiskt genomförbara och har personalens stöd, har vi analyserat kostnader och vinster för olika lösningar och genomfört statistiska modelleringar av de anställdas åsikter om lösningarna, säger han.

Genom att ta tag i problemen nu kan svenska företag dra nytta av situationen genom att ligga steget före i ett internationellt perspektiv.

– Det ger dem möjlighet att skapa konkurrensfördelar när priserna stiger, samtidigt som de kan utgöra goda exempel på hur energihantering kan optimeras när efterfrågan på lösningar blir akut globalt, säger Markus Robèrt.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-06