Konkurrensen hårdnar i THE-ranking

Publicerad 2017-09-05

KTH rankas som 173:e bästa lärosäte i världen av Times Higher Education (THE), vilket är en tillbakagång med 14 placeringar jämfört med i fjol.
– Sammanfattningsvis står vi kvar på ungefär samma värden som tidigare, men tappar på grund av ökad konkurrens, säger Per-Anders Östling, KTH:s rankingexpert.

KTH har gått framåt marginellt i dimensionerna Forskning och Internationalisering, men tappat marginellt i Citeringar, Utbildning och Industry income.

– Allt fler universitet skickar in data och THE har under åren utökat antalet universitet som ingår i rankingen. Därför kan man ha något bättre värden jämfört med föregående år, men ändå gå tillbaka sett till rankingplacering, säger Per-Anders Östling.

KTH fortsätter att prestera starkt inom flera områden, bland annat hög lärartäthet, hög grad av internationell sampublicering, forskningsinkomst per lärare och forskare och ett högt värde på antal artiklar per lärare och forskare.

Nedgångarna finns framför allt inom indikatorn Doctorate to bachelor awarded, som mäter hur stor andel av studenterna som återfinns på avancerad nivå. Försämringen beror i synnerhet på att det blir allt vanligare att KTH:s studenter tar ut en kandidatexamen.

KTH har också tappat relativt mycket inom Percentage of international students, framför allt beroende på ökad internationell konkurrens. Trots att KTH blivit bättre sett till antal internationella studenter är det andra universitet som ökat betydligt mer.

Förbättringspotentialen för KTH finns, enligt Per-Anders Östling, förutom inom området internationella studenter, även inom citeringsvärden där KTH rankas på plats 364.

 Text: Christer Gummeson

Till sidans topp