Till innehåll på sidan

Konstruktioner och ingenjörer att lita på

Publicerad 2006-06-09

Tillförlitlighet är något av ett kännetecken för många produkter från svensk industri. På KTH förstärks forskningsområdet nu med stöd av Scania.

- Det här stärker både den industriellt inriktade hållfasthetstekniken och KTHs utbildning av civilingenjörer med kompetens för den tillverkande industrin, säger Mårten Olsson som nyligen utsågs till professor inom området.

Det nya forskningsområdet Tillförlitliga konstruktioner skall utgöra en brygga mellan hållfasthetslära och konstruktion och produktion. Forskningen bedrivs främst i samarbete med industriföretag, med målet att forskningsresultaten skall komma till användning vid utveckling av nya produkter. Men den nya professuren kommer också att ha betydelse för KTHs utbildning av civilingenjörer.

- Framförallt svensk fordonsindustri har de senaste tio åren utvecklats starkt vad gäller metoder och arbetssätt inom produktutvecklingen. Inte minst beror det på att användningen av avancerad datorprogramvara fullt ut slagit igenom. Utbildningsnivån hos de anställda ingenjörerna har ökat, bland annat med allt fler tekniska doktorer och licentiater, konstaterar Mårten Olsson.

Kontakt

Mårten Olsson, 08-790 7541,

mart@hallf.kth.se

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2006-06-09