Till innehåll på sidan

KTH ett av de 250 främsta universiteten i världen

KTH:s campus vid Valhallavägen med KTH Entré i förgrunden.
KTH rankas på plats 239 i Times Higher Education (THE) World University Ranking 2021. Foto: Petter Karlberg
Publicerad 2021-09-02

I den nya rankingen från Times Higher Education (THE) som släpptes idag befäster KTH sin position som ett av världens 250 främsta universitet. Bland de svenska universiteten kommer KTH på sjätte plats.

I konkurrens med över 1500 universitet världen kommer KTH på plats 239 i årets ranking från THE. Denna rankar universiteten utifrån 13 indikatorer inom fem områden: undervisning, forskning, citeringar i vetenskapliga tidskrifter, internationalisering samt bidrag/forskningsmedel från industrin.

KTH:s profil internationellt visar en stadigt uppåtgående trend (2020: plats 107 och 2021: plats 100). Inom området bidrag/forskningsmedel från industrin – som visar mått på samverkan – går KTH kraftigt framåt från plats 354 förra året till plats 196 i år.

Bland de 100 främsta inom internationalisering

Tack vare en hög andel internationella forskare och studenter placerar sig KTH bland de 100 främsta universitetet inom området internationalisering. Högre intäkter från näringslivet ledde till årets största förbättring, medan området citeringar i vetenskapliga tidskrifter var den svagaste länken i årets mätning.

– Vi är glada att se ett erkännande av vårt arbete med att rekrytera internationella studenter och forskare och att främja strategiska partnerskap och industriella samarbeten. Men vi vet att KTH totalt sett kan få en högre placering i THE-rankingen. För oss handlar det nu om att bygga på dessa styrkor och, framför allt, att öka synligheten för vårt forskningsresultat, säger KTH:s prorektor Mikael Östling .

Bland de områden som står för 90 procent av rankingresultatet (undervisning, forskning och citeringar) gick KTH framåt inom forskning – från plats 172 förra året till plats 167 i år – tack vare ökat rykte om lärosätets forskning.

Uppåt inom indikatorn Undervisningens rykte

Undervisningens rykte är en annan tungt vägande indikator där trenden pekar stadigt uppåt för KTH.

– Det är vad det handlar om – våra studenter får en utmärkt utbildning, och ryktet om våra lärare får den uppskattning det förtjänar, säger Mikael Östling.

Emellertid går KTH tillbaka inom området som helhet på grund av antalet doktorsexamina har minskat.

Svagaste indikatorn för KTH i årets mätning var citeringar, som står för 30 procent av den totala rankingen. Där backade KTH med cirka 80 platser.

Andra indikatorer med en mindre viktandel (publikationer per personal och forskningsinkomster för akademisk personal) visar små rörelser och trendbilden är positiv.

Hela rankingen på THE:s webbplats .

David Callahan / Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-09-02