KTH fortsatt högt på THE-ranking

Publicerad 2017-10-25

KTH rankas på 38:e plats i världen inom Engineering & Technology av Times Higher Education (THE), vilket i stort sett är samma placering som förra året.

– KTH står sig fortfarande mycket starkt i den internationella konkurrensen inom ämnesområdesrankingen och är stabilt bland topp femtio, säger Per-Anders Östling, KTH:s rankingexpert.

Inom Computer Science har KTH avancerat med 19 placeringar till plats 54, dels som en följd av metodförändringar. Bland annat har indikatorn rykte inom utbildning och forskning fått större betydelse i mätningen. KTH har även fått bättre värden sett till citeringar inom Computer Science.

– Ett mycket positivt resultat. Det finns en klar korrelation mellan starkt rykte och starka resultat i bibliometriska mätningar, vilket indikerar att forskningen och i viss mån utbildningen har ett gott internationellt rykte, säger Per-Anders Östling.

Vid senaste mätningen rankades KTH på plats 36 inom Engineering & Technology. Rankingen består av dimensionerna citeringar, utbildning, forskning, internationalisering och industry income. Totalt ingår 500 universitet i rankingen.

Text: Christer Gummeson

Till sidans topp