KTH Global får fler studenter att plugga utomlands

Publicerad 2018-11-05

Förra veckan, med start 6 november, arrangerades KTH Global. Ett årligt evenemang där KTH inspirerar och informerar studenter om möjligheter till utbytesstudier utomlands under en del av utbildningen. Under tre dagar fick studenterna ta del av en talkshow om utlandsstudier, informationsträffar på KTH:s skolor samt en mässa med utbytesuniversitet.

Utlandsstudier ger studenter möjlighet att spetsa sina cv:n, upptäcka världen, lära sig om andra kulturer, växa som människa och få vänner för livet. KTH har utbytesavtal med cirka 220 framstående universitet världen över (cirka 70 av dem finns representerade på evenemanget) och en tredjedel av de studenter som har examen från KTH har läst utomlands under en del av sin studietid. KTH Global är ett evenemang med syfte att inspirera studenter att plugga utomlands och att berätta mer om vad det innebär och vad det kan ge.

Ronald Nordqvist, internationell handläggare och projektledare för KTH Global.

– Det är sjätte året vi arrangerar det här evenemanget i nuvarande form. De senaste åren har vi sett att antalet ansökningar och utresande har ökat. Tidigare har vi haft 700 som mål för antal utresande per läsår. Det målet uppfylldes förra året. Nu ligger fokus på att öka kvaliteten på utbytena istället för att satsa på kvantitet, säger Ronald Nordqvist , internationell handläggare och projektledare för KTH Global.

Ett av inslagen han tycker är särskilt roligt är mässan sista dagen. Där får studenterna träffa utländska utbytesstudenter på KTH och KTH-studenter som pluggade på utländska lärosäten förra läsåret.

– I år har vi också bjudit hit personer från ett antal ambassader för att berätta om hur det är att leva och bo i deras land. De ambassader som är på plats är USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Spanien, Kina, Japan och Spanien, säger Ronald Nordqvist.

Första dagen, tisdag 6 november, var det en talk show (också den i kårhuset Nymble) där studenterna fick höra KTH-studenter som har pluggat i olika delar av världen berätta om sina erfarenheter av utlandsstudier. Det var en mix av roliga minnen, reflektioner kring kulturkrockar och rekommendationer om vad man som student själv ska tänka när planerar inför utlandsstudier.

– En moderator ledde samtalet mellan fyra studenter med olika sorters utlandserfarenhet. En som har varit utbytesstudent en termin i Indien, en som har varit utbytesstudent två terminer i Chile, en som har utfört minor field studies i Mocambique och en som har varit i Frankrike i två år och som har tagit dubbeldiplom, säger Ronald Nordqvist.

Minor field studies  (MFS) innebär att man gör en fältstudie i ett utvecklingsland. Upplägget med dubbeldiplom  ger civilingenjörsstudenter på KTH möjlighet att läsa en längre tid vid ett av KTH:s partneruniversitet och därigenom få två examina.

Onsdag 7 november bjöd de internationella koordinatorerna på KTH:s fem skolor in till lokala aktiviteter. Där fick studenterna möjlighet att ta reda på mer om utbytesstudier inom sina utbildningsprogram.

På utlandsbloggen kan man följa några av de nära 700 KTH-studenter som studerar utomlands i år.

Håkan Soold