Till innehåll på sidan

KTH-insats i Tensta prisas

Publicerad 2012-02-13

Stockholms Arkitektförening delar årligen ut ett pris till person, personer eller institutioner, som under det senaste åren värdefullt bidragit inom ämnet arkitektur. I år är det KTH i Tensta - det vill säga Tensta arkitekturskola - som får SA-priset.

Juryns motivering lyder som följer:

Tensta arkitekturskola startade 2009 mot bakgrunden att arkitektutbildningen är en av Sveriges mest snedrekryterade utbildningar. Initiativet bygger på en långsiktig strategi till förändring av svårförändrade mönster i samhället. Behovet till denna förändring är uppenbar.
Tensta arkitekturskola är en enhet av KTH som lokaliserats i anslutning till Tensta Gymnasium. Den fungerar både som förberedande skola till KTH, och som plats för utbildning på högskolenivå, forskning och utställningar. Grunden är ett samarbete mellan KTH, Tensta Gymnasium och Stockholm stad.
Arkitekturkolan har under sina tre första år funnit sin grundläggande form. Den plats som nu har etablerats ger möjlighet till framtida breddning såväl av rekryteringsunderlaget som synfältet hos Stockholms arkitekter.
För detta pionjärarbete delar vi ut 2011 års SA pris med förhoppning att det ska ge energi till fortsatt utveckling av Tensta arkitekturskola.
För mer information, kontakta Stefan Petersson, föreståndare på Tensta arkitekturskola, på 08 - 508 37 966 eller stefan.petersson@arch.kth.se.
Peter Larsson