KTH-lektor blir EU:s expert på elnät

Smart elnät
Smart elnät
Publicerad 2010-01-28

När EU-kommissionen behövde en expert på smarta elnät, även kallade smart grid, så föll valet på Lars Nordström, universitetslektor på KTH. Ett tips från organisationen Svensk Elstandard men framför allt stor sakkunnighet på området ledde fram till EU-kommissionens stora intresse för Lars Nordström.

Lars Nordström, universitetslektor vid KTH
Lars Nordström, universitetslektor och föreståndare för EKC2 – Elkraftcentrum på KTH.

– Jag kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av experter som bland annat ska ta hänsyn till den lilla människans behov när de smarta elnätet nu börjar rullas ut på bred front. En typiskt frågeställning kan vara om hur kostnaderna ska fördelas i förhållande till vilka nyttor de nya näten ger. Det som kanske kan uppfattas som om en lägenhetsinnehavare ska betala för elbolagens utvecklingsiver, säger Lars Nordström, som förutom att vara universitetslektor också är föreståndare för EKC2 – Elkraftcentrum på KTH.

I arbetsgruppen ingår förutom Lars Nordström även experter från teknik- och tjänsteleverantörer, reglermyndigheter, elbolag och konsumentgrupper. Mer i detalj kommer han att jobba med frågeställningar runt lagar, regleringar och teknik, men också säkerhet- och integritetsfrågor.

Varför valde EU-kommision dig som expert?

– Jag vet hur it-styrsystemen för elnät fungerar, och måste byggas för att fungera. Vilka svagheter och risker som finns, särskilt runt personlig integritet, säger Lars Nordström.

Det ökade intresset hos EU för smarta elnät beror på flera orsaker, tillägger han.

– Smarta elnät är en del i lösningen av klimatproblematiken. På överordnad nivå är de en förutsättning för utökad vindkraft, som inte beter sig som kolkraft gör. Ute i förbrukarledet är de en förutsättning för att privatpersoner till exempel ska kunna använda elbilar i större utsträckning än idag, säger Lars Nordström.

För mer information, kontakta Lars Nordström på 08 - 790 68 30 eller lars.nordstrom@ics.kth.se.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2010-01-28