KTH med i nordiskt nätverk för artificiell intelligens

Publicerad 2019-05-02

Nordic Five Tech-alliansen, med ledande universitet i Sverige, Danmark, Finland och Norge skapar ”Nordic Artificial Intelligence Network”. Med global ambition för möjligheterna inom artificiell intelligens kommer det nya nätverket att samla och utveckla ledande expertis inom området.

Nordic AI Network startar verksamhet redan 2019. De kommande åren ska medlemmarna dela utbildningsresurser, stimulera forskningssamarbeten, studera och dela bästa praxis och affärsmodeller för samarbete med industrin. Alla aktiviteter ska kommunicera nordiska framsteg inom AI och attrahera finansiering, nationellt såväl som på europeisk nivå.

De som samarbetar är KTH, Chalmers, Aalto University, Technical University of Denmark och Norwegian University of Science and Technology. Samtliga har forskningsinstitut och center helt inriktade på AI.

Beslutet att skapa Nordic AI Network togs på ett möte med Nordic Five Techs ledare den 26:e april. Vicerektor Annika Stensson Trigell leder arbetet från KTH:s sida. 

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-05-02