KTH med i stort europeiskt universitetssamarbete

Syftet med UNITE! är att främja samarbeten på både bred front och djupgående med de andra sex partnerlärosätena.

NYHET

Publicerad 2019-06-27

I en stor satsning på utbildning och forskning har EU-kommissionen finansierat 17 stycken europeiska universitetssamarbeten. I vart och ett av dessa ingår ett antal lärosäten, och KTH ingår i UNITE! tillsammans med tekniska universitet i Finland, Frankrike, Italien, Tyskland, Portugal och Spanien.

Mette Svensson, internationell handläggare på KTH.

– Syftet med UNITE! är att främja samarbeten på både bred front och djupgående med de andra sex partnerlärosätena. Detta kommer att innebära nya möjligheter för såväl personlig som professionell utveckling för alla på universiteten, säger Mette Svensson, internationell handläggare på KTH som tillsammans med Mirko Varano varit involverade i arbetet.

Bygger på tidigare framgångar

Varje grupp med europeiska universitet tilldelas fem miljoner euro, motsvarande cirka 53 miljoner kronor, under de närmaste tre åren. I UNITE! ingår förutom KTH även TU Darmstadt (Tyskland), Aalto University (Finland), the Grenoble Institute of Technology (Frankrike), the Polytechnic University of Turin (Italien), the Polytechnic University of Catalonia (Spanien) och the University of Lisbon (Portugal). Att just dessa universitet samarbetar bygger på att lärosätena under de senaste 30 åren framgångsrikt arbetat tillsammans när det kommer till forskning och utbildning.

Mirko Varano, internationell handläggare på KTH.

– En av tankarna med UNITE! är att universiteten ska kunna utveckla gemensamma program. Dessa program blir mer attraktiva och gångbara i samtliga europeiska länder och ger även positiv effekt när det kommer till att attrahera betalande studenter, säger Mirko Varano, internationell handläggare på KTH.

Främja innovation och entreprenörskap

Det är TU Darmstadt som koordinerar UNITE!, och universitets rektor Hans Jürgen Prömel ser ljust på framtiden.

– UNITE! strävar efter att bli en förebild för ett på allvar integrerat europeiskt campus. UNITE! ska stå för enastående, kvalitativa möjligheter för både studenter och lärare, och samtidigt koppla ihop de sju regionerna och skapa ett transeuropeiskt ekosystem som främjar innovation och entreprenörskap, säger Hans Jürgen Prömel.

Stefan Östlund, vice rektor på KTH med särskilt ansvar för globala relationer, ser flera fördelar med UNITE!

Stefan Östlund, vice rektor på KTH.

– Dels visar UNITE! upp hur väl utvecklat vårt samarbete med de andra universiteten redan är, dels får vi resurser att utveckla och stärka nya former för internationella samarbeten. Parterna i UNITE känner varandra mycket väl vilket kommer att bidra starkt till att ta samverkan till en ny nivå.

UNITE! står för University Network for Innovation, Technology and Engineering. Tillsammans har de sju universiteten 167 000 studenter, och varje år utexamineras totalt närmare 37 000 studenter. Sedan tidigare har lärosätena arbetat gemensamt i över 80 EU-projekt, är en del av CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research) och tillsammans utbytt cirka 2 000 utbytesstudenter.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Mette Svensson på 08 - 790 69 45 / mettesv@kth.se eller Mirko Varano på 08 - 790 62 14 / varano@kth.se.