KTH näst bäst på studentstöd

Publicerad 2007-05-08

KTH får gott betyg för sitt arbete med studentstöd, enligt en utvärdering som Högskoleverket (HSV) gjort. HSV anser att KTH tillsammans med fyra andra lärosäten är näst bäst i landet på studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård.

På initiativ av studententrepresentanter har HSV utvärderat och kartlagt högskolornas arbete med studentstöd. Studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård är viktiga för studenternas välmående och prestationer. Men hur bra stödet fungerar varierar kraftigt mellan olika högskolor i landet.

Studentstödet fungerar bäst vid Linköpings universitet, enligt HSV:s utvärdering. Där har man en helhetssyn när det gäller karriär- och studievägledning samt studenthälsovård, vilket gynnar hela verksamheten.

Lunds, Göteborgs och Umeå universitet samt Högskolan i Halmstad och KTH delar andraplatsen. Vid KTH och i Halmstad är man särskilt bra på att informera studenterna om stödverksamheten, enligt HSV.

I granskningen av studentstödet framkommer dock tydligt att ledningarnas engagemang och ansvar måste öka. Särskilt viktigt är det att ledningarna ser till att alla studenter får ett likvärdigt stöd. I dag brister också ofta uppföljningen av verksamheten, skriver HSV i ett pressmeddelande.

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-05-08