Till innehåll på sidan

KTH-professor får amerikansk eloge

UTMÄRKELSE

Publicerad 2014-12-17

Hallå Där, Börje Johansson, professor i tillämpad materialfysik på KTH. Du har blivit utsedd till APS Fellow. Vad är det?

Börje Johansson.

– Det är en hederstitel som kanske kan jämställas med hedersdoktor, men i stället för att detta görs av ett universitet är det APS, American Physical Society, som hanterar utnämningen. Att det är en respekterad titulering framgår om inte annat av att APS Fellow brukar lyftas fram som en speciell merit i nekrologer.

I motiveringen står det:  " For contributions to the understanding of the electronic properties of lanthanide and actinide materials and for the service to the advancement of physics". Grattis, hur känns det?

– Det känns mycket bra. Lantanider (aktinider) som är sällsynta jordartsmetallet utgörs av en serie på 15 grundelement med atomnummer 57-71 (89-103) som inte minst i sin metalliska fas har mycket fascinerande egenskaper. Lantanidelementen används idag i en mängd ytterst högteknologiska tillämpningar och i alltifrån avgaskatalysatorer till mobiltelefoner. Många av dem upptäcktes ursprungligen i Ytterby gruva utanför Vaxholm under 1800-talet. Därför är jag som svensk speciellt stolt över att i motiveringen för APS Fellow bli sammankopplad med dessa grundelement.

Vad är du mest stolt över i din forskargärning?

– Det var en knepig fråga. Men det är kanske mina bidrag till den fundamentala förståelsen av elektronstrukturen hos just lantanid- och aktinidmetallerna. När jag som ung lanserade en helt ny syn på ceriummetallen möttes jag av ett kompakt motstånd av forskarvärlden (något som idag dock har vänts till det rakt motsatta). Även förståelsen av de elektronspektrometriska mätningarna av alla energinivåeer hos atomer i fast fas är jag mycket stolt över.

Men jag är nog också lika stolt över det 50-tal doktorander och postdoktorer som jag handlett och stöttat genom åren, av vilka idag mer än 20 är professorer runt om i världen. Det känns väldigt bra.

Vad arbetar du med just nu?

– Försöker förstå vad som händer när neodym-metallen (en av lantaniderna) utsätts för superhöga yttre tryck (volymen mer än halveras) liksom att förstå järn-metallens uppförande vid höga temperaturer.

Berättat för: Jill Klackenberg