KTH:s varumärke står sig starkt men behöver förnyas inför framtiden, enligt varumärkesexpert. (Foto: Petter Karlberg)

KTH:s varumärke står sig bra globalt

Publicerad 2018-10-01

Bra utbildning och forskning räcker inte. Universitet och högskolor behöver skapa en tydligare bild av vilka värderingar de representerar för att klara sig i konkurrensen, enligt en varumärkesexpert från KTH.

Henrik Uggla, varumärkesexpert.

Henrik Uggla , docent vid avdelningen för industriell marknadsföring och entreprenörskap, forskar och föreläser kring varumärkesstrategi och affärsutveckling.

Strategier för att stärka varumärket, betonar han, är högaktuella för lärosäten, inte minst för dem med ambitioner att rekrytera talanger i en hårdnande konkurrens.

Styrkan i KTH:s varumärke är enligt Henrik Uggla, ett starkt kunskapsfokus, utbildningen och forskningens kvalitet, vilket ger tyngd.

– KTH har också varit duktigt på att globalisera sitt varumärke, det finns en laddning i att ha KTH i sitt cv, även internationellt.

Än så länge står sig KTH starkt, men inför framtiden man behöver tillföra något nytt till varumärket, menar Henrik Uggla. Utmaningen ligger i att bygga på det som anses relevant av omvärlden.

– Det handlar om att skapa associationer som är unika i någon mening. De ska sticka ut från mängden och samtidigt vara trovärdiga.

Brygga till omvärlden

Han jämför med fordonsbranschen där elbilstillverkan Tesla skapat en särställning genom att man i mångas ögon pekar mot framtiden. På samma sätt kan KTH utveckla sitt varumärke:

– Det gäller att ha beredskap för förändringar och ständigt slå en brygga mellan omvärlden och lärosätet. Ingenjörsutbildningar kan behöva stöpas om så att man korsbefruktar och skapar nydanande kombinationer, kanske blandar traditionella ämnen som teknisk fysik med filosofi och management för att attrahera fler studenter.

Även forskningen behöver knytas tydligare till samhällslivet, menar han. Henrik Uggla tror på starkare närvaro i sociala medier och närmare samverkan med näringslivet. Innovativa företag som äger en professur på KTH kan tillföra laddningar och associationer som bidrar till att KTH når ut.

– Samtidigt måste utvecklingen ske med omdöme och balans, där KTH värnar sin integritet och är tydlig med vilken etik och samhällsansvar som man står för.

Bejaka passioner

Henrik Uggla har gett ut flera böcker om varumärkesstrategier, senast i somras om Employer Branding – om hur arbetsgivare ska göra för att rekrytera arbetskraft och få personalen att stanna och växa inom företaget eller organisationen.

Ett företag eller en organisation måste både förstå och bejaka de anställdas drömmar och visioner, oavsett vad de innehåller – annars är risken att personalen tröttnar och går vidare.

– För en forskare kan det vara drömmen om att starta eget, som kan möjliggöras genom entreprenörskap inom akademin eller som konsult vid sidan av. Det måste också finnas tydliga vägar för att göra karriär inom universitetet.

Text: Christer Gummeson

Henrik Ugglas fem tips till lärosäten som vill stärka varumärket.

  1. Skapa handlingsorienterade kärnvärden. Det räcker inte med bara beskrivande värden som jämlikhet, öppenhet med mera, Exempelvis har Stanford Business School följande handlingsorienterade kärnvärden: Strive for something great – Respect others – Act with integrity – Own your action
  2. Skapa balans mellan kategorivärden, exempelvis kvalitet i utbildning och forskning, och differentierade värden, exempelvis ingenjörsutbildningar med annorlunda, framtidsinriktade ämnesprofiler eller lärare som både har traditionell ämnesexpertis och specialiserad kompetens inom annat område.
  3. Sprid forskningsresultat i sociala medier
  4. Förstå och bejaka passioner och drivkraft hos personalen
  5. Slå en brygga mellan internationell och nationell forskning
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-10-01